Eğitim Politikası

This content not available in English. Anyway you can see the Turkish page or use Google Translate.

Çağdaş eğitim-öğretim teknik ve araçlarından yararlanmak suretiyle yerel, bölgesel, ulusal ve küresel önceliklere uygun eğitim veren bir kurum olarak ön plana çıkmak; akılcılık, bilimsellik, akademik özgürlük ve katılımcılık ilkeleri bağlamında ve yenilikçi fikir ve yaklaşımlara duyarlı, kalite odaklı bakış açısını özümsemiş kurum olmaktır.