Diş Hekimliği Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ DURMUŞ ALPEREN BOZKURT

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Endodonti Anabilim Dalı

E-posta : dabozkurt@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Farklı irrigasyon solüsyonlarının bir geleneksel ve bulk-fill kompozit rezinin koronal dentine mikro-gerilim bağlanma dayanımına etkisi/ Effect of different irrigation solutions on microtensile bond strength of a traditional and a bulk-fill composite resin to coronal dentin.
Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu
UÇAR ARZU YAĞMUR,KÖLÜŞ TÜRKAY,BOZKURT DURMUŞ ALPEREN,PRASANNA Neelekantan,BELLİ SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Kurvatürlü Kanallarda One Curve Ve Resiproc Blue’nun Debris Taşimina Farkli İrrigasyon Aktivasyon Sistemlerinin Etkisi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi
AKMAN MELEK,BOZKURT DURMUŞ ALPEREN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Covid-19 Pandemi Sürecinde Endodonti Kliniğine Gelen Hasta Anksiyete Düzeyi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi
OVALIOĞLU ZEYNEP,BOZKURT DURMUŞ ALPEREN,AKMAN MELEK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. Farklı İrrigasyon Solüsyonlarının Bir Geleneksel ve Bulk-fill Kompozit Rezinin Koronal Dentine Mikro-gerilim Bağlanma Dayanımına Etkisi
8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu
UÇAR ARZU YAĞMUR,KÖLÜŞ TÜRKAY,BOZKURT DURMUŞ ALPEREN,NEELEKANTAN PRASANNA,BELLİ SEMA
Aktif
Türkçe
24. Yeni bir kök tamir materyali olan BIOfactor MTA’nın itme bağlanma dayanımı
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) 24. Uluslararası Diş hekimliği Kongresi
AKBULUT MAKBULE BİLGE,BOZKURT DURMUŞ ALPEREN,TERLEMEZ ARSLAN,AKMAN MELEK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Technical Quality of Root Fillings Performed by Department of Endodontics in Turkey
24th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS)
BOZKURT DURMUŞ ALPEREN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
26. Fracture Incidence of Revo-s and Protaper-next Instrument Files by Endodontic Students or Endodontic Specialists: A Cross-sectional Retrospective Study
19th Biennial ESE Congress
BOZKURT DURMUŞ ALPEREN,TERLEMEZ ARSLAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
27. Horizontal kök kırığı sonrası iyileşmenin 7 yıllık takibi
TDB 24.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
BOZKURT DURMUŞ ALPEREN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. Üç Farklı Kök-Ucu Dolgu Materyalinin Apikal Sızdırmazlık Özelliklerinin Karşılaştırılması/ Comparison of the Root-End Sealing Properties of Three Different Root-End Filling Materials.
Türk Endodonti Derneği 11.Uluslararası Kongresi
CİMİLLİ ZÜHRE HALE,AYDEMİR SEDA,Gerni Parla Meva,BOZKURT DURMUŞ ALPEREN,ORUÇOĞLU HASAN,KARTAL NEVİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. Comparison Of The Root-End Sealing Properties Of Different Retrograde Filling Materials
Congress Of Bass
CİMİLLİ ZÜHRE HALE,AYDEMİR SEDA,Gerni Parla Meva,BOZKURT DURMUŞ ALPEREN,KARTAL NEVİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. Vital olgunlaşmamış daimi dişlerin MTA-Angelus ile pulpotomi tedavisi: 3 olgu sunumu/ Pulpotomy with MTA-Angelus in vital permanent immature Teeth: 3 case reports
Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu
BOZKURT DURMUŞ ALPEREN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce