Diş Hekimliği Fakültesi

DOÇ.DR. GÜLDANE MAĞAT

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

E-posta : gbozdag@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Bifosfonat kullanan hastalarda mandibulanın radyografik olarak değerlendirilmesi
BÜŞRA TANRIKOL
Akdeniz Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
Diş Hekimliği Uzmanlık
2017
2. Nazopalatin kanalın anatomik ve morfolojik özelliklerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
SELÇUK HAKBİLEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
Diş Hekimliği Uzmanlık
2017