Diş Hekimliği Fakültesi

PROF.DR. YAĞMUR ŞENER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Pedodonti Anabilim Dalı

E-posta : ysener@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. SÜT DİŞİ PULPA AMPUTASYONLARINDA UYGULANAN FARKLI YÖNTEMLERİN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
24. TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ
ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Conservative treatment of dentigerous cyst in the mandible: report of 4 casesınflammatory dentigerous cysts
23rd Bass Congress
FİDANCIOĞLU YASEMİN DERYA,GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ŞENER YAĞMUR,DEMİRAY FATMA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Evaluation of the relationship between the dental experience and oral health status of children with autism
24th IADH Congress
ÖZER HAZAL,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. A retrospective clinical study on prognosis of crown-fractured permanent teeth
14th EAPD Congress
KORKUT EMRE,AĞMAZ ONUR,GEZGİN ONUR,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Investigation of physical and antibacterial properties of glass ionomer cement modified with garlic extract
IAPD Regional Meeting 25th TPD Congress
TÜRKOĞLU ŞÜKRİYE,GEZGİN ONUR,KAHRAMAN KAMİL,KORKUT EMRE,TORLAK EMRAH,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Dental health knowledge and attitudesof parentsand educatorsof children with autism spectrum disorder
24th IADH Congress
ŞENER YAĞMUR,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,AĞMAZ ONUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. HPLC analysisof eluted monomers released from dental composites containing bioactive glass
FDI World Dental Congress 2017
TULUMBACI FATİH,GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception during caries removal:a comparative study
22nd bass congress
KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. Evaluation of dental anomalies in pediatric patients: a radiographic study
22nd Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ÖZCAN YÜKSEL DUYGU,DEMİRAY FATMA,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Evaluation of physical properties of resin modified glass ionomer cement containing bioactive glass
22nd Bass Congress
KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,DEMİRAY FATMA,TULUMBACI FATİH,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. Comparison of knowledge,attitude and practice toward oral health between pediatricians and family doctors
22nd Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ALAN RAİF,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Analysis of surface characteristics and radiopacity of bioactive pulp capping materials
22nd Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,BOSTANCI BÜŞRA,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. The frequency of various systemic dieases in children applying to the department of pediatric dentistry
22nd Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,GÜNEY ÇİLDAN BETÜL,ALAN RAİF,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Evaluation of Surface Characteristics of Various Pulp Capping Agents Containing Bioactive Glass
11th IADR World Congress on Preventive Dentistry
KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,TULUMBACI FATİH,ŞENER YAĞMUR,MUTLU ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. HPLC analysis of eluted monomers released from dental composites containing bioactive glass
FDI World Dental Congress Madrid 2017
TULUMBACI FATİH,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. The Frequency of Various Systemic Diseases in Children Applying to the Department of Pediatric Dentistry
22. Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,GÜNEY ÇİLDAN BETÜL,ALAN RAİF,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. ANTIBACTERIAL AND SMEAR LAYER REMOVAL EFFICACY OF PIPS AIDED IRRIGATION IN PRIMARY MOLAR ROOT CANALS
22nd BaSS Congress
KORKUT EMRE,TORLAK EMRAH,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. ANTIBACTERIAL AND SMEAR LAYER REMOVAL EFFICACY OF PIPS AIDED IRRIGATION IN PRIMARY MOLAR ROOT CANALS
22nd BaSS Congress
KORKUT EMRE,TORLAK EMRAH,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. Evaluation of bond strength roughness and microhardness of different composite resins In vitro
21th BaSS Congress
ABAKLI MERVE,KAHRAMAN KAMİL,GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. Adams oliver syndrome case report
21. BASS congress
DEMİRAY FATMA,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ŞENER YAĞMUR,BOSTANCI BÜŞRA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
21. The investigation of incidence and localization of caries in different stage of dental development
21. Bass Congress
BOSTANCI BÜŞRA,GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. Papillon Lefevre sendromu 3 olgu sunumu
İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
YILDIRIM YASİN,ONAT HALENUR,BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
24. Açık apeksli ve nekrotik dişlerde kalsiyum hidroksit apeksifikasyonu ve kök kanal tedavisi 4 olgu sunumu
İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
YILDIRIM YASİN,BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
25. Pit ve fissür örtücülerin altına antibakteriyel bonding ajan mikrosızıntı ve bağlanma dayanımı üzerine etkisi
İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
BOTSALI MURAT SELİM,YILDIRIM YASİN,ALTUNSOY MUSTAFA,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
26. Kompound odontoma 2 olgu raporu
İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
MERAKLI FATMA BAHAR,BOTSALI MURAT SELİM,KAHRAMAN KAMİL,TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
27. Maksiller keser dişlerin travma sonrası apeksogenesis tedavisi ve kendi krırk parçaları ile restorasyonu 2 yıllık takip
İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
MERAKLI FATMA BAHAR,BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
28. Genç daimi dişlerdeki avülsiyon vakalarında tedavi yaklaşımları 4 yıllık takip
İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
KESER GÜLSÜM,KORKUT EMRE,TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
29. Üç farklı teşhis yönteminin erken dönem çürüklerinin tespitindeki etkinliğinin in vivo değerlendirilmesi
İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
KESER GÜLSÜM,YEĞİN ZEYNEP,TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
30. Her iki dentisyonu etkileyen izole oligodonti olgusu
18.TPD Kongresi
YILDIRIM SİBEL,BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR,KORKUT EMRE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
31. Okluzal çürük tespitinde konvansiyonel metotların diagnodentin ve ECM nin performanslarının araştırılması
17. TPD Kongresi
KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
32. Rezin esaslı fissür örtücülerin farklı ışık kaynaklarıyla polimerizasyonu sonrasında açığa çıkan artık monomer miktarlarının araştırılması
17. TPD Kongresi
BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
33. Okluzal travma nedeniyle gelişen periodontal apsenin tedavisi olgu sunumu
17. TPD Kongresi
YEĞİN ZEYNEP,İLERİ ZEHRA,TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
34. Midazolamın çocuklarda tükürük artış hızı üzerine etkisi
17.TPD Kongresi
APİLİOĞULLARI SEZA,ŞENER YAĞMUR,CAN SEDA,YEĞİN ZEYNEP,ÇELİK JALE BENGİ,TOSUN GÜL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
35. Pit ve fissür örtücülerin makaslama bağlanma dayanımları üzerine ışık kaynaklarının etkisi
16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi
BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
36. Asidik pH ya sahip dört farklı içeceğin sığır minesi üzerinde gösterdiği eroziv etkinin araştırılması
16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi
ŞENER YAĞMUR,BOTSALI MURAT SELİM,TOSUN GÜL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ALTUNSOY MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
37. Farklı bonding ajanların fissür örtücülerin bağlanma dayanımları üzerine etkisi
16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi
BOTSALI MURAT SELİM,TOSUN GÜL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ALTUNSOY MUSTAFA,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
38. Farklı bonding ajanların fissür örtücülerin mikrosızıntısı üzerine etkisi
16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi
KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,TOSUN GÜL,ALTUNSOY MUSTAFA,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
39. Karbamid peroksit içeren beyazlatma ajanının minenin mineral içeriğine etkisinin araştırılması
16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi
TOSUN GÜL,BOTSALI MURAT SELİM,KESER GÜLSÜM,ŞENER YAĞMUR,ÖZTÜRK ATİYE NİLGÜN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
40. Ebevynler Pedodonti konusunda ne düşünüyorlar
15.Türk Pedodonti Derneği Kongresi
TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR,ŞERMET ELBAY ÜLKÜ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
41. Fissür örtücülerin polimerizasyon düzeylerine ışık kaynaklarının ve saklama zamanının etkisi
15.Türk Pedodonti Derneği Kongresi
TOSUN GÜL,ÖZTÜRK ATİYE NİLGÜN,ŞENER YAĞMUR,GÜNDÜZ SELMUŞ BENİZ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
42. Rezin esaslı dolgu maddelerinin polimerizasyonu sırasında çürükten etkilenmiş veya sağlam süt dişi dentininde oluşan ısı artışının araştırılması
7.Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu
TOSUN GÜL,ÜŞÜMEZ ASLIHAN,YÖNDEM İSA,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
43. Kron kök kırıklı üst lateral dişin ribbond kendi parçası kullanılarak restorasyonu Bİr yıllık takip
7.Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu
ELBAY MESUT,TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR,ÜSTÜN KEMAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
44. Garre osteomyeliti Bir olgu sunumu
Türk Pedoodnti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu
KÜÇÜKYILMAZ EBRU,TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
45. Travmaya bağlı kron kırığının güçlendirilmiş polietilen fiber ribbond yardımıyla tedavisi
Türk Pedoodnti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu
KAHVECİOĞLU FİRDEVS,ÇAĞLI ARZU,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
46. Kron kök kırığı tedavisi Bir olgu sunumu 2 yıllık takip
Türk Pedodonti Derneği 6.Ulusal Sempozyumu
TOSUN GÜL,KUŞGÖZ ADEM,MALKOÇ SIDDIK,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
47. Süt ve daimi dişlerden elde edilen dentin disklerinin geçirginliklerinin araştırılması
Türk Pedodonti Derneği Derneği 14. Ulusal Kongresi
KAHVECİOĞLU FİRDEVS,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
48. Ehlers Danlos Sendromu Bir olgu sunumu
Türk Pedodnti Derneği 14.Ulusal Kongresi
BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR,KÜÇÜKYILMAZ EBRU
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
49. Robinow Sendromu Bir olgu sunumu
Türk Pedodonti Derneği 14.Ulusal Kongresi
KAHVECİOĞLU FİRDEVS,TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
50. Irrevesble pulpitisin etiyo patogenezinde herpesviridae rolü
Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Bilimsel Kongresi
YILDIRIM SİBEL,KUBAR AYHAN,YAPAR MEHMET,KAHVECİOĞLU FİRDEVS,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
51. Üst keser diş eksikliğinin polietilen fiber kullanılarak kompozit esaslı pontik ile restorasyonu iki olgu sunumu
Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu
KUŞGÖZ ADEM,ŞENER YAĞMUR,ÜLKER MUSTAFA,YILDIRIM SİBEL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
52. Dudak damak yarıklı çocuklarda ağız diş sağlığının incelenmesi
Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu
TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
53. Kron kırıklı üst ön keser dişlerin kendi kırık parçasıyla restorasyonu
Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu
ELBAY MESUT,ŞENER YAĞMUR,BOTSALI MURAT SELİM,TOSUN GÜL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
54. Komplike kron kök kırığı ve tedavisi
Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu
BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR,KOYUTÜRK ALP ERDİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
55. Süt Dentisyonu ile ilişkili odontomalar
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Kongresi
YILDIRIM GÜLSÜN,TOSUN GÜL,DURMUŞ ERCAN,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
56. Çürüğün carisolv veya frezle uzaklaştırılmasının fosforik asit ya da NRC ile hazırlanmış dentindeki bağlanma dayanımı üzerine etkileri
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Kongresi
ŞENER YAĞMUR,KAHVECİOĞLU FİRDEVS
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
57. Kompozit rezin mine mikromakaslama bağlanma dayanımı üzerine farklı saklama solüsyonlarının etkisi
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Kongresi
TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR,ŞENGÜN ABDULKADİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
58. Türkiye de yetiştirilen üç farklı çay ürününün demleme sonrası flor düzeyinin belirlenmesi
Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi
ŞENER YAĞMUR,BOTSALI MURAT SELİM,YILDIRIM SİBEL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
59. Bir Self Etch Bonding sisteminin süt dişlerinde bağlanma dayanmım üzerine antibakteriyel monomer ilavesinin etkisi
Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi
YILDIRIM SİBEL,TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR,ŞENGÜN ABDULKADİR,ÖZER FÜSUN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
60. İki total etch sistemin çürükten etkilenmiş ve sağlam dentine bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesi
Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi
TOSUN GÜL,KOYUTÜRK ALP ERDİN,ŞENER YAĞMUR,ŞENGÜN ABDULKADİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
61. Enameloplasti uygulandıktan sonra yapılan fissür örtücülerin mikrosızıntıları Geleneksele karşı kompomer
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliğ Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi
GÖKALP ALPARSLAN,YILDIRIM SİBEL,KOYUTÜRK ALP ERDİN,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
62. Konya ili sınırlarındaki üç farklı kaynak suyunun florid düzeylerinin araştırılması
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliğ Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi
ŞENER YAĞMUR,BOTSALI MURAT SELİM,KOYUTÜRK ALP ERDİN,GÖKALP ALPARSLAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
63. Konya Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki şebeke suyunun florid düzeyinin araştırılması
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliğ Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi
ŞENER YAĞMUR,KOYUTÜRK ALP ERDİN,GÖKALP ALPARSLAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
64. Emziren annelerin süt ve plazma florid düzeyleri
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliğ Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi
ŞENER YAĞMUR,KAHVECİOĞLU FİRDEVS,TOSUN GÜL,GÖKALP ALPARSLAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
65. Farklı yöntemlerle restore edilen sınıf II kavitelerde mikrosızıntının in vitro değerlendirilmesi
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararsı Kongresi
YILDIRIM SİBEL,ŞENER YAĞMUR,KOYUTÜRK ALP ERDİN,ALPARSLAN GÖKALP
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
66. Bir olgu nedeniyle ektopik süren üst altı yaş dişleri ve tedavisi
Türk Pedodonti Derneği 12. Ulusal Kongresi
KAHVECİOĞLU FİRDEVS,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
67. Bir olgu nedeniyle füzyon ve tedavisi
Türk Pedodonti Derneği 12. Ulusal Kongresi
ŞENER YAĞMUR,KAHVECİOĞLU FİRDEVS,BAŞÇİFTÇİ FARUK AYHAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
68. Travmaya bağlı anterior kron kırığında alternatif bir tedavi yöntemi
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Uluslararsı Sempozyumu
KAHVECİOĞLU FİRDEVS,ŞENER YAĞMUR,BELLİ SEMA
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
69. Geçici overdenture protezler ile rehabilite edilen hipoplastik amelogenezis imperfekta olgusu
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Uluslararası Sempozyumu
KOYUTÜRK ALP ERDİN,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
70. Bir olgu nedeniyle nörofibromatozis vakası
Türk Oral ve Maksillofaciyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi
MUTLU NECİP,ŞENER YAĞMUR,KALAYCI ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
71. Hemisection Mandibular daimi ikinci premolar agenezisinde alternatif bir tedavi yöntemi Bir olgu nedeniyle
5.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu
ORHAN METİN,SARI ZAFER,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
72. Tek taraflı üst yan keser eksikliğinde seri çekim uygulaması
Türk Pedodonti Derneği 10. Bilimsel Kongresi
ŞENER YAĞMUR,GÖYENÇ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
73. MULTIDISCIPLINARY TREATMENT OF AN AVULSED TOOTH CASE REPORT
20. BASS CONGRESS
KORKUT EMRE,TERLEMEZ ARSLAN,ÇELEBİ HAKKI,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
74. The effect of Different Post Surface Treatment on the Bond Strength of Fiber Posts
47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR)
TUNÇDEMİR ALİ RIZA,BÜYÜKERKMEN EMİNE BEGÜM,ÇELEBİ HAKKI,TERLEMEZ ARSLAN,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
75. Konya ili merkez ilçelerindeki içme suyu flor değerleri ile çürük prevalansı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,TÜRKOĞLU ŞÜKRİYE,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
76. Yedi farklı ajanın sığır minesinin demineralizasyonuna etkileri
22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
OSMAN BAHAR,ŞENER YAĞMUR,KORKUT EMRE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
77. Genel anestezi altında yapılan diş tedavilerinin çocuklar ve ailelerinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
78. Süt molar dişlerde kök kanallarındaki Enterococcus Faecalis üzerine PIPS tekniğinin etkinliğinin incelenmesi
22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
KORKUT EMRE,TORLAK EMRAH,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
79. Dental Treatment In Asperger Syndrome
6. PER/IADR Congress
Onat H, Tosun G, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
80. Effects of Natural Antioxidizing Solutions on Bond Strength of Brackets
6. PER/IADR Congress
İleri Z, Can S, Karacam N, Sener Y, Aksakallı S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
81. Detection of occlusal caries in deciduous teeth using different techniques
6. PER/IADR Congress
Küçükyılmaz E, Sener Y, Botsalı MS
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
82. Microleakage of Self adhesive Resins With or Without Bonding Agents
6. PER/IADR Congress
Can S, Yeğin Z, Sener Y, Tosun G, Botsalı MS
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
83. Polymerization Shrinkage of Six Different Fissure Sealants
6. PER/IADR Congress
Sener Y, Botsalı MS, Kucukyılmaz E, Tosun G
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
84. Color stability of an infiltrant resin material an in vitro study
CONSEuro, İstanbul/TURKIYE, 2011
Sener Y, Botsalı MS, Korkut E, Tosun G
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
85. The effect of a new drying agent on shear bond strength of a fissure sealant
CONSEuro, İstanbul/TURKIYE, 2011
Meraklı B, Korkut E, Tosun G, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
86. Expansion of five different temporary filling materials after water absorbsion
7. Eapd Interim Seminer And Workshop
Sener Y, Meraklı B, Botsalı MS, Tosun G
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
87. Antimicrobial effect of ozonated water sodium hypochloride and chlorhexidine in primary root canals
7. EAPD Interim Seminer And Workshop,
Yeğin Z, Onat H, Tosun G, Sener Y, Hadimli HH
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
88. Performance of light induced fluorescence device for the detection of occlusal caries in vivo
16. Congress of the BaSS
Yegin Z, Keser G, Tosun G, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
89. Restoration of a complicated crown root fracture two year follow up
16. Congress of the BaSS
Yegin Z, Yıldız E, Tosun G, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
90. Effect Of An Adhesion Booster On Microtensile Bond Strength Of Composite Resin In Permanent Teeth
16. Congress of the BaSS
Onat H, Yeğin Z, Tosun G, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
91. Coronal microleakage after fiber post treated root canal
16. CONGRESS OF THE BASS
Onat H, Korkmaz H, Tosun G, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
92. Influence of formocresol and ferric sulphate on bond strength of adhesive materials to primary tooth dentin
14. Congress of Balkan Stomatological Society (BaSS) and the 9. Scientific Congress of Bulgarian Dental Association (BgDA)
Yıldız E, Tosun G, Can S, Yeğin Z, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
93. Influence of different light curing units on water sorption and solubility of fissure sealants
14. Congress of Balkan Stomatological Society (BaSS) and the 9. Scientific Congress of Bulgarian Dental Association
Tosun G, Yıldız E, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
94. Microleakage of Different Contemporary Bonding Systems in Primary Teeth
4. PEF IADR (The Pan European Federation of IADR)
Tosun G, Yıldız E, Elbay Y, Sener Y, Öztürk N
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
95. Regional odontodysplasia A case report
12 th Congress of the BaSS
Botsalı MS, Tosun G, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
96. In vitro measurement accuracy of two electronic apex locators in primary teeth with and without apical resorption
12 th Congress of the BaSS
Tosun G, Erdemir A, Sermet U, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
97. Morquio s Syndrome A case report
11. Congress of the BaSS
Sener Y, Elbay M, Tosun G
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
98. Caries prevelance in a local school of a middle anatolian town
11. Congress of the BaSS
ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
99. The Comparison of Bond Strength of Two Ortho Composite With or Without Orthodontic Button
81th Congress of the European Orthodontic Society
Demir A, Sener Y, Basciftci F
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
100. The Effect of Thermocycling on the Bond Strength of Two Orthodontic Composites
80th Congress of the European Orthodontic Society
Sengün A, Demir A, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
101. The Effect of High Intensity and Conventional Halogen Irradiation on Volumetric Polymerization Shrinkage
11. International Biomedical Scince and Technology Days
Sener Y, Basciftci F, Demir A, Botsalı MS
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
102. Temperature Rise During Resin Polymerization with Various Light Curing Sources
The Joint Meeting of the IADR
Sener Y, Tosun G, Ozturk B, Usumez A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
103. Bond strength of total etch adhesives to enamel with Amelogenesis Imperfecta
The Joint Meeting of the IADR
Koyutürk AE, Kuşgöz A, Sengün A, Ulker M, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
104. Effect of Storage Duration Solution on Micro Shear Bond Strength of Composite
The Joint Meeting of the IADR
Tosun G, Sener Y, Sengün A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
105. Effect of Sociodemographic Factors to Dental Health in Turkish Children
The Joint Meeting of the IADR
Kahvecioğlu F, Sener Y, Tosun G
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
106. The Microleakage of Glass Ionomer Cements Used for Atraumatic Restorative Treatment
9th Cogress of the Balkan Stomatological Society
Sener Y, Sengün A, Kusdemir M, Ozturk B
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
107. Volumetric Polymerization Shrinkage and Water Sorption of Restorative Resin Materials
82nd General Session of the IADR
Ozer F, Unlu N, Sengün A, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
108. An Investigation of the Effects of the Topical Fluoride Applications with Acidulated Phosphate Fluoride Gel and Foam on Saliva Fluoride Levels
81st General Session of the IADR
Tosun G, Sener Y, Koyutürk AE
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
109. Effect of Antibacterial Agents on Bond Strength of a Self Etching Adhesive System to Caries Affected Dentin on the Gingival Wall
81st General Session of the IADR
Sengün A, Koyutürk AE, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
110. An Investigation of the Effects of the Topical Fluoride Applications with Acidulated Phosphate Fluoride Gel and Foam on Urinary Fluoride Levels
8th Congress of the Balkan Stomatological Society
Tosun G, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
111. Apert syndrome with glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency A case report
7th Congress of the Balkan Stomatological Society
Tosun G, Sener Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
112. Microhardness of three glass ionomer cements after water storage
7th Congress of the Balkan Stomatological Society
Sener Y, Koyutürk AE
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce