Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. BAHADIR FEYZİOĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : bfeyzioglu@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Ekinokokus Kistinin tedavisinde radyofrekans termal ablayon (RTA): Ex-vivo hayvan modelinde deneysel bir çalışma
TÜSAD 40. Ulusal Kongresi
DUMANLI AHMET,APİLİOĞULLARI BURHAN,CERAN SAMİ,ÖZBEK ORHAN,ESEN HACI HASAN,FEYZİOĞLU BAHADIR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. COVID 19 pandemi döneminde hastanemiz yoğun bakiminda yatan hastalarin çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalarin önceki dönemlerle karşilaştirilmasi.
COVID19Symposium Online-Internatoinal-Multidisciplinary /26-28 June 2020. Bildiri kitabı S319-20
DOĞAN METİN,FEYZİOĞLU BAHADIR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. 2015-2019 Yılları Arasında Tespit Edilen Koronavirüs Enfeksiyonlarının Demografik Özellikleri. Bildiri kitabı S72-5
COVID19Symposium Online-Internatoinal-Multidisciplinary /26-28 June 2020
GÜLSEREN YASEMİN DERYA,Karauz Murat,FEYZİOĞLU BAHADIR,ÖZDEMİR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Moleküler Laboratuvarımızda Saptanan Covıd-19 Test-Vaka Oranları.
COVID19Symposium Online-Internatoinal-Multidisciplinary /26-28 June 2020. Bildiri kitabı S200
GÜLSEREN YASEMİN DERYA,Karauz Murat,FEYZİOĞLU BAHADIR,ÖZDEMİR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. COVID 19 pandemi döneminde hastanemizde yatan hastalarin kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalarin önceki dönemlerle karşilaştirilmasi.
COVID19Symposium Online-Internatoinal-Multidisciplinary /26-28 June 2020. Bildiri kitabı S292-294
DOĞAN METİN,FEYZİOĞLU BAHADIR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. A Practıcal Experıence Antı–SARS-CoV-2 Immunoglobulın M/G For Asymptomatıc Covid-19 Infectıon Among Healthcare Workers.
COVID19Symposium Online-Internatoinal-Multidisciplinary /26-28 June 2020. Bildiri kitabı S196-9
ERAYMAN İBRAHİM,FEYZİOĞLU BAHADIR,KANDEMİR BAHAR,KEPENEK KURT ESMA,ESENKAYA TAŞBENT FATMA,ÖZDEMİR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. Kronik Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit C Genotipleri: Üç Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi
1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology
GÜLSEREN YASEMİN DERYA,ESENKAYA TAŞBENT FATMA,FEYZİOĞLU BAHADIR,ÖZDEMİR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
45. Predictive value of miR-130a-3p and miR-142-5p as apotential biomarker for liver cirrhosis associated withviral hepatitis B
1ST INTERNATIONAL CONGRESSOF MEDICAL SCIENCESANDBIOTECHNOLOGY
SARAN GÜLCEN NACİYE BEGÜM,FEYZİOĞLU BAHADIR,BIYIK MURAT,DERTLİ RAMAZAN,ÖZDEMİR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
46. THE miRNA PROFILE RELATED TO MUCOSAL FUNCTION AND IMMUNITY IN ROTAVIRUS GASTROENTERITIS
1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019
FEYZİOĞLU BAHADIR,GÖRKEM AYSUN,YAZAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
47. Kronik Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit CGenotipleri: Üç Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi
1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019
GÜLSEREN YASEMİN DERYA,ESENKAYA TAŞBENT FATMA,FEYZİOĞLU BAHADIR,ÖZDEMİR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
76. The Three-year Rates of Influenza Virus Types at a University Hospital, in Konya, Turkey.
5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine
UĞUR AYŞE RÜVEYDA,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
77. Can JC Polyomavirus Be One Of The Causes Of İdiopathic Male İnfertility? . Journal of Turkish Clinical Biochemistry 2018 special issue:203.
5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya-Turkey.
ESENKAYA TAŞBENT FATMA,ÖZDEMİR MEHMET,TAŞKAPU HAKAN HAKKI,FEYZİOĞLU BAHADIR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
78. Seroprevalence of Hepatitis B in children in Konya region of Turkey
19th Annual Meeting of the European-Society-for-Clinical-Virology
ESENKAYA TAŞBENT FATMA,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
79. Sarkoidoz Etiyolojisinde Torque Teno Virüs (TTV) Viremisinin Rolü
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017
TEKE TURGUT,FEYZİOĞLU BAHADIR,TOSUN MUSTAFA,DOĞAN METİN,KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN,YEŞİLDAĞ KERİM,ÖZDEMİR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
81. Meram Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’na 2012-2017 yılları arasında başvuran kistik ekinokokkozis şüpheli hastaların değerlendirilmesi
20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
ESENKAYA TAŞBENT FATMA,ÖZDEMİR MEHMET,DOĞAN METİN,FEYZİOĞLU BAHADIR,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
82. Investigation of Bokavirus-related Lower Respiratory Tract Infections in Pediatric Patients
ICCAB 2017 Congress
UĞUR AYŞE RÜVEYDA,GÖRKEM AYSUN,ESENKAYA TAŞBENT FATMA,FEYZİOĞLU BAHADIR,ÖZDEMİR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
83. Amibiyazis şüpheli hastaların dışkı örneklerinde nativ-lugol ve kromatografik hızlı tanı yöntemi ile E. histolytica/dispar sıklığının araştırılması
20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
ESENKAYA TAŞBENT FATMA,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,DOĞAN METİN,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
84. Investigation of Parainfluenza virus caused lower respiratory tract infections in pediatric patients
ICCAB 2017 Congress
GÖRKEM AYSUN,UĞUR AYŞE RÜVEYDA,FEYZİOĞLU BAHADIR,ÖZDEMİR MEHMET,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
85. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında çalışılan Toxoplasma gondii serolojik test sonuçlarının üç yıllık retrospektif analizi
20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
ESENKAYA TAŞBENT FATMA,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,DOĞAN METİN,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
86. Bahadır Feyzioğlu Selin Uğraklı Metin Doğan Mahmut Baykan Kandida ların Tanımlanmasında MALDI TOF MS Deneyimimiz 37 Türk Mikrobiyoloji Kongresi 16 20 Kasım 2016 Antalya Konuşma özetleri ve bildiri kitabı TPS 56 S 238
37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
FEYZİOĞLU BAHADIR,UĞRAKLI SELİN,DOĞAN METİN,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
87. Hepatit C Hastalarının Genotip Dağılımları
37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
TÜZÜNER UĞUR,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
88. Aysun Görkem Mehmet Özdemir Bahadır Feyzioğlu Mahmut Baykan Çocuk Hastalarda Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Nedeni Viral Etkenlerin Dağılımı
37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Görkem Aysun,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
89. Hastaneye Başvuran Olgularda Anti Düz Kas Antikoru ASMA Pozitiflik Oranlarının Belirlenmesi
37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
SARAN GÜLCEN NACİYE BEGÜM,FEYZİOĞLU BAHADIR,ÖZDEMİR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
90. Hastaneye Başvuran Olgularda Anti Mitokondriyal Antikor AMA Pozitiflik Oranlarının Belirlenmesi
37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
FEYZİOĞLU BAHADIR,SARAN GÜLCEN NACİYE BEGÜM,ÖZDEMİR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
91. Pediyatrik Yaş Grubundaki Hastalarda Anti HEV Seropozitifliği
37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
UĞRAKLI SELİN,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,DOĞAN METİN,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
92. Naciye Begüm Saran Gülcen Mehmet Özdemir Bahadır Feyzioğlu Mahmut Baykan Hastanemizde Antiviral İlaç Kullanan Kronik Hepatit B Hastalarında Direnç Mutasyonlarının Saptanması
37.Türk Mikrobiyoloji Kongresi
SARAN GÜLCEN NACİYE BEGÜM,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
93. Konya Bölgesinde İnfluenza şüphesi ile hastaneye başvuran hastaların solunum yolu sekresyonlarında İnfluenza Virüs varlığının microarray yöntemi ile tespit edilmesi
1. Viroloji Günleri ve Kursu
SARAN GÜLCEN NACİYE BEGÜM,FEYZİOĞLU BAHADIR,ÖZDEMİR MEHMET,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
94. Çeşitli nedenlerle kadın hastalıkları ve doğum bölümüne başvuran kadınlarda Anti HBs HBsAg Anti HCV ve Anti HIV seroprevalansının incelenmesi
1. Viroloji Günleri ve Kursu
SARAN GÜLCEN NACİYE BEGÜM,FEYZİOĞLU BAHADIR,ÖZDEMİR MEHMET,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
95. Doğurganlık çağındaki kadınlarda Rubella IgG antikor pozitifliğinin incelenmesi
1. Viroloji Günleri ve Kursu
SARAN GÜLCEN NACİYE BEGÜM,FEYZİOĞLU BAHADIR,ÖZDEMİR MEHMET,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
96. Gastroenteritli Çocukların Dışkılarında Adenovirus ve RotavirusSıklığı ve Mevsimsel Dağılımı
1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu
TÜZÜNER UĞUR,SARAN GÜLCEN NACİYE BEGÜM,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
97. The seroprevalence of HBV HCV and HIV in blood donors
19th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology
TÜZÜNER UĞUR,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
98. Detection of influenza viruses from patients in university hospital
19th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology
SARAN GÜLCEN NACİYE BEGÜM,FEYZİOĞLU BAHADIR,ÖZDEMİR MEHMET,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
99. Seroprevalence of hepatitis B in children in Konya region of Turkey 14th 17th September 2016 Lisbon Portugal
19th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology
Esenkaya Taşbent Fatma,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
100. Hepatitlerde prediktor testler ve miRNA
VHSD 2016 Kongresi
FEYZİOĞLU BAHADIR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
101. Investigation of presence of cytomegalovirus DNA by real time polymerase chain reaction in transplant recipients Journal of Clinical Virology 70 2015 S105
Abstracts of the 18th Annual Meeting of European Society for Clinical Virology, 9th–12th September 2015, Edinburgh,England.
FATMA TAŞBENT,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,DOĞAN METİN,TÜZÜNER UĞUR,BAYKAN MAHMUT,ALTINDİŞ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
102. Seroprevalence of Rubella CMV and Toxoplasma in women of reproductive agein a city in Turkey AJournal of Clinical Virology 70 2015 S53
bstracts of the 18th Annual Meeting of European Society for Clinical Virology, 9th–12th September 2015, Edinburgh,England.
TAŞBENT FATMA,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
103. SEPSIS ETKENLERININ SAPTANMASINDA KÜLTÜRYÖNTEMINE GÖRE REAL TİME PZR POLIMERAZZINCIR REAKSIYON NIN TANI DEĞERININARAŞTIRILMAS
3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya
ÖGÜÇ ŞANLI ÖZLEM,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,BAYKAN MAHMUT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
104. Investigaton of resistance profiles againts colistin tigesyclin and other antibiotics of Acinetobacter species isolated from several clinical specimens
6th EACID
Doğan M, Esenkaya Taşbent F, Feyzioğlu B, Baykan M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
105. Investigation of BK and JK virus in Renal Transplant Recipients
6th EACID
Feyzioğlu B, Esenkaya Taşbent F, Özdemir M, Baykan M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
106. The presence of Torque Teno Virus in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
6th EACID
Feyzioğlu B, Teke T, Özdemir M, Karaibrahimoğlu A, Doğan M, Yavşan M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
107. Comparative evaluation of diagnostic value of Hepatitis C core antigen assay in reference of Anti HCV and HCV RNA
5th EACID
Demircili ME, Baysal B, Özdemir M, Feyzioğlu B.
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
108. The Susceptibility of Candida Strains Isolated from Blood Cultures to Various Antifungal Agents
5th EACID
Feyzioğlu B, Doğan M, Özdemir M, Demircili ME, Baykan M, Baysal B
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
109. Retrospective Analysis Of Antıbody Tests Relation With Biopsy Results In Patients With Celiac Disase
5th EACID
Feyzioğlu B, Aydemir Ö, Özdemir M, Doğan M, Yüksekkaya H A, Esen H, Baysal B
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
110. Genotyping distribution of Hepatitis C viruses in Chronic Hepatitis Patients in a Universty hospital
5th EACID
Doğan M, Özdemir M, Feyzioğlu B, , Baykan M, Baysal B
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
111. Comparative evalution of indirect immunuflouresence assay and ELISA methods for the diagnosis of Ebstein barr virus infection
12th ESCV Congress
Feyzioğlu B, Özdemir M, Baykan M.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
113. Konya Bölgesinde Grip Hastalığı Etkeni İnfluenza Viruslerinin Farklı Yöntemlerle Araştırılması
II. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
Özdemir M, Feyzioğlu B, Yavru S, Baysal B,
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
114. Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B Ve Hepatit C Seropozitifliği
II. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
Aydemir Ö, Özdemir M, Feyzioğlu B, Doğan M, Baykan M, Baysal B
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
115. Candıda Türlerinin Tanımlanmasında Corn Meal Agar Apı Ve Kromojenik Besiyerinin Performansının Değerlendirilmesi
II. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
Feyzioğlu B, Doğan M, Özdemir M, Baykan M, Baysal B
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
116. Pulmoner Arteriovenöz Malformasyonlu Hastada Streptcoccus Constelletus un Neden Olduğu Bir Beyin Apsesi Olgusu
XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Kalkan E, Keskin F, Feyzioğlu B, Kaya B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
117. M tuberculosis Kompleks izolasyonu için TK Hızlı Mikobakteri Kültür sistemi Bactec MGIT 960 ve Löwenstein Jensen LJ Kültür yöntemlerinin Karşılaştırılması
XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Feyzioğlu B, Şanlı Ö, Özdemir M, Baykan M.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
118. İshalli hastalarda Akut Viral Gastroenterit etkenlerinin araştırılması
XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Özdemir M, Demircili ME, Feyzioğlu B, Yavru S, Baysal B
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
119. Hiperisinin bir gurup bakteriye karşı antimikrobiyal etkinliğinin makrodilüsyon yöntemi ile araştırılması
XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Feyzioğlu B, Demircili ME, Özdemir M, Baykan M.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
120. Candidal Gastrodudenit
9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Besleme Kongresi
Gümüş M, Tokgöz H, Feyzioğlu B, Yüksekkaya H A, Çalışkan Ü.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
121. Viral Pnömoni Tanısı alan Hastalarda Etkenlerin Multipleks PCR yöntemiyle araştırılması
7. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi
Akkaya O, Feyzioğlu B, Özdemir M, Baysal B
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
122. Servikal Sürüntü Örneklerinde PCR yöntemiyle İnsan Papillomavirus varlığının araştırılması ve tiplendirilmesi
7. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi
Kızılkaya LS, Feyzioğlu B, Özdemir M, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
123. Organofosfat Zehirlenmesi Düşünülerek Yoğun Bakım Tedavisi Verilen Hastada Chryseobacterıum Indologenes in Etken Olduğu Akciğer İnfeksiyonu
27.ANKEM ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ
Feyzioğlu B, Kutlu N O, Özdemir M, Baykan M, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
124. Acrophialophora Fusispora nın Etken Olduğu Onikomikoz Olgusu
27. ANKEM KONGRESİ
Feyzioğlu B, Özdemir M, Tol H, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
125. Konya Bölgesinde İzole Edilen Mycobacterıum tuberculosis Kompleksi İzolatlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Direnç Durumu
27. ANKEM KONGRESİ
Feyzioğlu B, Özdemir M, Baykan M, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
126. Tonsillofarenjit Düşünülen Çocukluk Çağı Hasta Grubunda A Grubu Beta Hemolitik Streptokok İnfeksiyonunun Gösterilmesinde Hızlı Antijen Testinin Tanı Değeri
27. ANKEM KONGRESİ
Feyzioğlu B, Özdemir M, Esenkaya Taşbent F, Aydemir Ö, Baykan M, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
127. Kan Kültüründen Üreyen Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Son Bir Yıl
27. ANKEM KONGRESİ
Feyzioğlu B, Özdemir M, Baykan M, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
128. Meram Tıp Fakültesine Hastanesi Kan Merkezine başvuran Kan bağışcılarında Rh Subgurup dağılımı ve Kell antijen pozitifliği
IV.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi Kongresi
Feyzioğlu B, Özdemir M, Baykan M, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
129. Kronik Hepatit B Hastalarında Antiviral Dirence Yol Açan Mutasyonların Belirlenmesi
I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
Özdemir M, Feyzioğlu B, Baykan M, Baysal B
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
130. Konya Bölgesinde Kronik Hepatit C Etkeni Virüslerde Genotip Dağılımı
I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
Özdemir M, Feyzioğlu B, Baykan M, Baysal B
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
131. Çok nadir bir böbrek kisti çeşidi
8. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
Özbek O, Ödev K, Solak Y, Feyzioğlu B, Güler İ, Baykan M.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
132. Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen S aureus Suşlarının Metisilin ve Diğer Antibiyotiklere Direnç Durumu
20. ANKEM KLİNİKLER VE TIP BİLİMLERİ KONGRESİ
Doğan M, Arslan U, Feyzioğlu B, Tuncer İ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
133. Konya İlinde Üç Büyük Hastanede Çalişilan Kan Gruplarinin Retrospektif Değerlendirilmesiyle Kan Grubu Oranlarinin Belirlenmesi
II.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi
Doğan M, Kıral S, Feyzioğlu B, Baykan M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
134. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kan Merkezinde Sağlıklı Kan Vericilerinde HBs Ag Anti HCV Anti HIV ve VDRL Seroprevalansının Değerlendirilmesi
II.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi
Kocabaş R, Doğan M, Feyzioğlu B, Baykan M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
135. Selçuk Üniversitesi Meram Tip Fakültesi Hastanesinde 2006 Yılı İçerisinde Kliniklere Göre Tüketilen Kan Ve Kan Komponentleri
II.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi
Doğan M, Feyzioğlu B, Cinoğlu T, Baykan M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
136. Konya İlinde 2006 yılı içinde tüketilen Kan ve Kan Komponentleri
II.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi
Feyzioğlu B, Kıral S, Doğan M, Baykan M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
137. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kan Merkezinde Kan Alma sırasında Görülen Olumsuz Semptomlar
II.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi
Feyzioğlu B, Doğan M, Bayındır Ö, Baykan M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
138. Seçuk Üniversitesi Hastanesi Kan Bankası Gönüllü Kan vericisi Memnuniyet Değerlendirmesi
II.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi
Feyzioğlu B, Duran M, Doğan M, Baykan M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
139. Beş Onbeş yaş çocuklarda Tonsil sürüntü örneklerinden izole edilen A grubu Hemolitik Streptokokların Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması
XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Doğan M, Feyzioğlu B, Çimen Ö, Elmacı AM, Yüksekkaya Ş, Kalem F, Arslan U, Tunver İ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
140. Anemik hastalarda parietal hücre antikorlarının araştırılması
XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Özdemir M, Kalem F, Feyzioğlu B, Baykan M, Baysal B
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
141. Kene tarafından ısırılan çocuk hastalarda kırım kongo kanamalı ateşi virusü antijeninin araştırılması
XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Özdemir M, Bulut O, Esin E, Feyzioğlu B, Keser M, Yavru S, Baykan M, Baysal B
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
142. Umblikal hernisi olan hastanın peritoneal sıvısında aerop ve anaerop bakterilerin izole edildiği olgu
XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Doğan M, Küçükkartallar T, Feyzioğlu B, Özdemir M, Baykan M, Baysal B
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
143. Bacteriodes fragilis in etken olduğu beyin absesi olgusu
XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Doğan M, Baykan M, Feyzioğlu B, Özdemir M, Kalkan E, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
144. Konya Bölgesinde Metal Kutulu İçecek Kapaklarında Mikroorganizma Araştırılması
XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Feyzioğlu B, Doğan M, Özdemir M, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
145. Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bilgisayar Laboratuvarlarında Klavyelerden İzole Edilen Mikroorganizmaların Karşılaştırılması
5.Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi
Doğan M, Feyzioğlu B, Özdemir M, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
146. Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bilgisayar Laboratuvarlarındaki Klavyelerden İzole Edilen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Sefoksitin ve Linezolid Duyarlılığının Karşılaştırılması
5.Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi
Doğan M, Feyzioğlu B, Özdemir M, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
147. Üniversite Öğrencilerimizin AIDS hakkındaki bilgi düzeyi ve tutumlarının değerlendirilmesi
VII. Türkiye AIDS Kongresi
Özdemir M, Feyzioğlu B, Doğan M, Baykan M, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
148. Antibiotic resistance of enterococci isolated from blood cultures during 2003 2006
17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ICC
Arslan U, Feyzioglu B, Uysal E.B, Tuncer E.I, Findik D
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
149. Detection of anti HIV seroprevalance in a blood center laboratory in an university hospital in Turkey
XIV. International Congress of Virology
Özdemir M, Feyzioğlu B, Doğan M, Baykan M, Baysal B.
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
150. Investigation of viral patogens in pregnancy
XIV. International Congress of Virology
Özdemir M, Kalem F, Feyzioğlu B, Baysal B
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce