Student Affairs Department
24.06.2021

Eğitim-Öğretimle İlgili Mevzuatların Değerlendirilmesi Toplantısı

    Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR başkanlığında akademik birimlerimizin öğrenci işlerinden sorumlu dekan/müdür yardımcıları, eğitim ve akademik yapılanma komisyonu üyelerinin katılımı ile güncellenen ve yeni hazırlanan mevzuatların değerlendirilmesi toplantısı düzenlendi.

      Düzenlenen toplantıda Üniversitemizin eğitim-öğretimiyle ilgili yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar hakkında değişikliklere ilişkin bilgiler verilmiş ve katılımcıların görüşleri alınmıştır. Değişen ve yeni hazırlanan mevzuatlar hakkında ilerleyen süreçlerde akademik birimlerimizin idari personellerine belirli periyotlarla hizmet içi eğitimlerin verileceği ifade edilmiştir.