Student Affairs Department
21.07.2022

7417 Sayılı Kanun ile Düzenlenen Öğrenci Affı Hakkında

Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinden;

  1. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler ilgili kanundan faydalanamayacaktır.
  2. Üniversitemiz programlarından hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden 05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar 07/11/2022 tarihine kadar,
    1. Belirlenen başvuru süresinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar,
    2. Belirlenen başvuru süresinde askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde başvuru yapmaları halinde Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Başvurular ilgili Fakülte/ Enstitü/ Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen yöntem ile (online, şahsen, posta veya kargo) yapılacaktır. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.


YÖK Uygulama İlkeleri İçin Tıklayınız.

Akademik Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

Başvuru dilekçesi İçin Tıklayınız.