Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu

Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu; kurumsal stratejik planların tüm paydaşların görüşleri temelinde oluşturulması ve belirli aralıklarla değerlendirmelerin yapılarak gelişim raporlarının hazırlanmasından sorumludur. Bu kapsamda üniversitenin kurumsal ana amaç ve hedeflerinin alt birim ve bireylerin faaliyetleri ile bütünleşmesine yönelik alt yapının kurulması ve işletilmesine yönelik faaliyetleri yürütür. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmekle yükümlüdür;
  • Stratejik Planının hazırlanması,
  • Performans İzleme işlemleri (yılsonunda),
  • Yeni hedeflerin belirlenmesi
 
Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu Üyeleri:
  1. Komisyon Başkanı:
  2. Üye
  3. Üye: