Hemşirelik Fakültesi

Birim Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu

  1. Dr. Öğr. Üyesi Selda ARSLAN (Başkan)
  2. Doç. Dr. Serpil YÜKSEL
  3. Dr. Öğr. Üyesi Dilek CİNGİL