Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

6. Administrative Board/Body