Fen Bilimleri Enstitüsü
09.09.2020

2020-2021 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi Hakkında Duyuru

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Kayıt Yenileme ve Ders Seçim İşlemleri

Enstitümüzde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora kayıt yenileme işlemleri Akademik Takvimde belirtildiği üzere  7 Eylül 2020 – 13 Eylül 2020 tarihleri arasında  aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulup danışmanınız ile görüşerek Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapmak zorundadır. 

1. Belirtilen süre içerisinde Kaydını yenilemeyen öğrenciler Lisansüstü Yönetmeliğimizin 10. maddesinde belirtildiği üzere  kaydını yapmakla yükümlüdürler.

Madde 10/(2) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Madde 10/(3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri danışman tarafından yapılır.

Madde 10/(4) Dönem kaydı yaptırmayan, varsa katkı payı, ders ücreti veya ikinci öğretim ücreti gibi mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin dönem kaydı yenilenmez. Bu öğrenciler söz konusu dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Madde 10/(5) Dönem kaydını yenilemeyen öğrenciler, ilgili yarıyılda ders seçemezler; seminer, proje, tez konusu önerisi veremezler. Yeterlik sınavından ve tez izleme komitesi raporundan başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır.

2. Harç borcu gözüken öğrencilerimizin Vakıflar Bankası şubelerine öğrenci numaralarını vererek harç ücreti yatırmaları gerekmektedir. Harç ücretini yatırmayan öğrenciler, OBS’ den dönem kayıtlarını yapamazlar.

3. Öğrencilerin danışmanları ile görüşerek ders seçimi yapmaları ve aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Kayıt Yenileme ve Ders Seçim İşlemleri

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin kayıt yenilemeleri 7 Eylül 2020 – 13 Eylül 2020 tarihleri arasında  yapılacaktır. Harç borcu olan öğrenciler Vakıflar Bankası şubelerine öğrenci numaralarını vererek harç ücretlerini yatırmalı ve dekontu enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Dekontu teslim etmeyen öğrencilerin ders kayıtları yapılmayacaktır. (Dekontların aslı fenbil@erbakan.edu.tr adresine e-posta yoluyla .pdf formatında taratılarak gönderilebilecektir.) (Bu dönem kaydolup 1. Dönemde olan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerimiz herhangi bir işlem yapmayacaklardır.)

Belirtilen süre içerisinde Kaydını yenilemeyen öğrenciler Lisansüstü Yönetmeliğimizin 10. maddesinde belirtildiği üzere  kaydını yapmakla yükümlüdürler.

 

İLGİLİ YÖNETMELİK VE KILAVUZLAR

AKADEMİK TAKVİM

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Sorularınız için fenbil@erbakan.edu.tr e-posta adresimizle iletişime geçebilirsiniz. Öğrencilerimize duyurulur.