Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

TÜBİTAK-BİDEB/2237-B Programı "Kimya ve Biyoteknoloji Alanları"

Necmettin Erbakan Üniversitesi

TÜBİTAK-BİDEB/2237-B Programı “Kimya ve Biyoteknoloji Alanlarında” Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi

18-20 Eylül 2019 / Hotel Novotel-KONYA

    TÜBİTAK 2237- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Kimya ve Biyoteknoloji Alanlarında TÜBİTAK Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi“ adlı etkinlik ücretsiz olarak 18-20 Eylül 2019 tarihlerinde Hotel Novotel/KONYA’da gerçekleştirilecektir.

     Etkinliğe başvurusu kabul edilenlerin şehir-dışı yol ve konaklama masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

GENEL BİLGİLER

Tanım

TÜBİTAK-BİDEB bünyesindeki “2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” desteği ile düzenlenecek olan etkinlik, üniversitemiz ve UNİKOP kapsamındaki diğer bölge üniversitelerindeki toplam 50 araştırmacıya (öğretim elemanı ve doktora öğrencileri) Kimya ve Biyoteknoloji alanlarında araştırma projesi hazırlama ve sunma eğitimini içermektedir.

Etkinliğin Amacı

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin ve UNİKOP’da bulunan diğer 12 üniversitenin  Kimya ve Biyoteknoloji alanlarında araştırmalar yapan öğretim üyeleri ve doktora öğrencilerinin, söz konusu alanlarda  ulusal ve uluslararası (ikili işbirliği, COST vb.) TÜBİTAK-ARDEB kapsamındaki araştırma projeleri hazırlamalarının özendirilmesi ve proje yazımında önemli kriterler hakkında eğitim almalarının sağlanmasıdır. Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinin üniversitelerinin dahil olduğu, yeni kurulmuş üniversiteleri de barındıran UNİKOP’da TÜBİTAK projesi kriterlere uygun olarak Kimya ve Biyoteknoloji alanlarında araştırma projesi yazma ve sunma kültürünün arttırılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Etkinliğin Kapsamı

Bu eğitim etkinliğiyle üniversitelerde Kimya ve Biyoteknoloji alanlarında özgün fikir bulma, yaygın etkisi ve katma değeri yüksek projeler üretebilme, özgün bakış açısı sağlayabilmenin yanı sıra söz konusu bölge üniversitelerinde TÜBİTAK proje değerlendirme kriterleri göz önde bulundurularak proje yazma kalite ve sayısının artırılması istenmektedir.  Proje sunmuş fakat çeşitli nedenlerden dolayı kabul edilmemiş araştırmacılar öncelikli olmak üzere, henüz hiç proje sunmamış araştırmacılar ve doktorasının ileri aşamasında bulunan doktora öğrencileri cesaretlendirmek ve teşvik etmek adına hedef kitle olacaktır. Etkinlikteki 30 katılımcının öğrenci/genç araştırmacı, 20 katılımcının ise bölge üniversitelerdeki öğretim üyelerinden seçilmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde, aynı alandaki araştırmacıların bir araya gelerek proje eğitimin yaygın etkisinin yüksek olması ve üniversiteler arasında işbirliklerinin kurulması da planlanmaktadır. Katılımcılardan yaklaşık %30’unun Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden kalan kısmının ise diğer UNİKOP üniversitelerinden olması hedeflenmektedir. Proje eğitimine katılan araştırmacıların ilk proje başvuru döneminde proje önerisi sunmasına yönelik girişimlerin de yapılması düşünülmektedir.

Katılımcı Seçim Kriterleri

Etkinlik 3 tam gün süreli olarak Konya'da gerçekleştirilecektir. Proje ekibi ve faydalanıcılar TÜBİTAK tarafından öngörülen yükümlülükleri kabul ederler. Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikirleriyle katılmaları beklenmektedir. Etkinlikteki 30 katılımcının öğrenci/genç araştırmacı, 20 katılımcının ise UNIKOP üniversitelerindeki öğretim üyelerinden oluşması ve katılımcılardan yaklaşık %30’unun Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden kalan kısmının ise diğer UNİKOP üniversitelerinden olması planlanmaktadır. Katılımcılar tüm eğitim programına katılmalıdırlar. Katılımcılara etkinlik notları ve katılım belgesi verilecektir. Katılımcıların seçiminde göz önünde bulundurulacak kriterler aşağıda verilmiştir.

  • ►Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde ve Konya Ovası Projesi Bölgesi’nde bulunan Aksaray Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde  Kimya ve Biyoteknoloji alanlarında araştırmalar yapan doktoralı öğretim elemanı veya en az tez aşamasındaki doktora öğrencisi olmak,
  • Proje sunmuş fakat projesi çeşitli nedenlerden dolayı kabul edilmemiş olmak (öncelik sağlanacak adaylar)
  • Hiç proje sunmamış olmak, ancak bir proje fikrine sahip olmak
  • Daha önceki proje eğitimlerine katılmamış olmak

Etkinlik Yeri

Etkinlik Destek Durumu

Hedef kitle olarak programa katılması planlanan 50 kişiden 35’inin konaklama (IBIS Hotel/Konya), iaşe ve şehir-dışı seyahat ücretleri, geriye kalan 15 kişinin ise iaşe ödemesi TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Şehir-içi yol masrafları karşılanmamaktadır. Konaklaması karşılanacak 35 kişi 17 Eylül 2019 Salı günü öğleden sonra otele giriş ve 20 Eylül 2019 Cuma günü öğleden önce (toplam 3 gece) otelden çıkış yapacaktır. Odalar 2 kişiliktir.

Etkinlik Programı

Önemli Tarihler

  • Son Başvuru Tarihi: 05 Ağustos 2019
  • Uzatılmış Son Başvuru Tarihi: 08 Ağustos 2019 (Konya il dışı kontenjanı için)
  • Başvuruların Değerlendirilip İlan Edilmesi: 19 Ağustos 2019
  • Etkinlik Tarihi: 18-20 Eylül 2019

 

BAŞVURU

Adayların aşağıdaki başvuru formunu doldurup özgeçmişleri ile birlikte 2237kb@erbakan.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylara kabul bilgi maili gönderilecektir.

 

KURUL ÜYELERİ

Koordinatör

Prof.Dr. Haluk BİNGÖL

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Halil İbrahim ÜNAL

(Gazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Mustafa ERSÖZ

(Selçuk Üniversitesi)

Doç.Dr. Erhan ZOR

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç.Dr. Meltem DEMİREL KARS

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç.Dr. Serpil EDEBALİ

(Selçuk Üniversitesi)

Eğitmenler

Prof.Dr. Halil İbrahim ÜNAL

(Gazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Mustafa ERSÖZ

(Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Haluk BİNGÖL

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. İmren Hatay PATIR

(Selçuk Üniversitesi)

Doç.Dr. Gökhan KARS

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yardımcı Personel

Doç.Dr. Erhan ZOR (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç.Dr. Meltem DEMİREL KARS (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Öğr.Gör. Eda GÜMÜŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Funda ÇOPUR (Selçuk Üniversitesi)