R.A.C. of Science and Technology (BİTAM)
06.09.2022

Üniversitemiz, En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları Arasında Yer Aldı

 

TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programından alınan fon miktarı bakımından ülkemizdeki en başarılı araştırma kuruluşlarının listesini yayınladı.
 
En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları Alınan Fon (milyon €)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 6,62
KOÇ ÜNİVERSİTESİ 6,37
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4,12
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3,12
TÜBİTAK 1,71
SABANCI ÜNİVERSİTESİ 0,93
ACIBADEM MEHMET ALI AYDINLAR UNIVERSITY 0,82
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 0,76
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 0,64
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 0,62
 
Avrupa Komisyonu tarafından iletilen resmi verilere dayanılarak hazırlanan rapor sonucuna göre Üniversitemiz 1.4 milyon Avro bütçeli projesine aldığı 760 bin Avro fon ile 2021-2027 döneminde en başarılı 10 Türk araştırma kuruluşu arasında 8. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
 
AB Ar-Ge ve inovasyon programı Ufuk Avrupa (2021-2027)de, aldığı 0,76 milyon Avro destekle köklü üniversiteleri geride bırakarak listede yer almayı başaran Üniversitemiz, desteklenmeye hak kazanan projesiyle TÜBİTAK tarafından yayımlanan En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları listesine kuruluşundan bu yana ilk defa girdi.
 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu yaptığı açıklamada, “Ufuk Avrupa (2021-2027) projelerini, Üniversitemizde başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Üniversite olarak aldığımız desteklere konu olan projelerimizi titizlikle yürüten akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Üniversitemizin belirlediğimiz hedeflere son dört yılda adım adım ilerlediğini görmek heyecan verici. Bilimsel yayın ve projelerimizin görünürlüğünden bölgesel, ulusal ve uluslararası iş birliklerimizin çoğaltılmasına, toplumsal katkı yaratmaya yönelik iş birliklerimizden eğitim-öğretimin kalitesinin artırılmasına kadar nitel büyümeye odaklı pek çok yenilikler ortaya koyduk. Uluslararası proje sayımızı artıracak, bilimsel yayınlar ve araştırmalar konusunda etki değerimizi yukarıya çekecek ve eğitim öğretimde kaliteyi artıracak çalışmalarla geleceğin marka üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz.” dedi.
 
Üniversitemiz bilim insanlarının araştırma imkanları ve destekleri arttıkça Üniversitemiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşma noktasında ilgilerinin ve gayretlerinin daha da arttığını görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Zorlu, son dört yılın başarı grafiklerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin her önceki yılın üzerinde yerini almayı başardığını vurguladı. Zorlu sözlerini şöyle sürdürdü:
 
Sosyal-fen ayrımı yapmadan tüm bilimsel çalışmaları destekliyoruz.
 
“Şüphesiz Üniversitemizin gerçekleştirdiği atılımın arkasında ekip ruhu ve dayanışmasının sağlandığı bir yönetim başarısının hakkını teslim etmek gerekiyor. Ülkemiz yıllardır Avrupa Birliği Fonuna para aktarmaktadır. Son birkaç yıl dışında maalesef aktardığımız paradan daha fazlasını alamadık. Birkaç yıldır üniversitelerimizin ve sanayi Ar­Ge kuruluşlarımızın kaliteli, ileri düzeyde bilimsel çalışmaları sonucunda, verdiğimiz paradan daha fazlasını ülkemize kazandırmaya, araştırmacılarımıza kullandırmaya başladık. Üniversitemiz olarak bu sürece katkı verdiğimiz için gururluyuz. Bu başarı, asla tesadüf değildir. Yeni veriler gelmeye devam ettikçe tesadüfi olmadığını hep birlikte daha net anlayacağız; Ufuk Avrupa HORIZON 2020 tarafından kabul edilmiş, yürütücülüğünü Üniversitemizin yaptığı, Türkiye’den iki, İtalya’dan üç, Belçika ve Avusturya’dan birer paydaşı bulunan 870 bin Avro bütçeli Bio-Acouis projemizdeki fon aktarımı gerçekleştiğinde listede çok daha üst sıralara çıkacağız. Bu başarı, bizim bilimsel çalışmalara verdiğimiz önem ve sosyal-fen ayrımı gözetmeksizin tüm bilimsel çalışmalara karşı sergilediğimiz bütüncül yaklaşım ile alakalıdır. Ayrım yapmadan her alanda bilimsel çalışmaları destekliyoruz. Gerek öz kaynaklarımızdan araştırmacılarımıza verdiğimiz destekler gerekse dış kaynaklı projelerden sağladığımız fonlar neticesinde oluşturduğumuz alt yapı ve geliştirmeye çalıştığımız bilimsel yetkinlik ve potansiyelimizi güçlendirmemiz sayesinde bu başarı ortaya çıkmıştır. Sosyal- Sağlık ve Fen alanlarında öncelikli ve yetkin olduğumuz alanları belirledik. Tematik alanlar oluşturduk. Ar-Ge alt yapısı ve bilimsel yetkinlik olarak güçlü bir ekip oluşturduk. Ulusal ve Uluslararası iş birliğimizi artırdık. Tüm bunların doğal sonucu olarak bu başarı geldi. Bu başarı üniversitemiz araştırmacılarına aittir. Hepsini tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte de yeni başarılar hep birlikte göreceğiz inşallah.”


 
Ülkemizin en saygın listelerinden birindeyiz.
 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz Doğan'da NEÜ’nün “En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları” listesinde yer almasını sağlayan projesiyle ilgili bilgiler verdi. Ufuk Avrupa Programı Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı alanı Twinning 2021 çağrısında, Necmettin Erbakan Üniversitesinin koordine ettiği, 1,4 milyon Avro bütçeye sahip ‘REGENEU’ projesinin NEÜ’yü öne çıkardığını söyledi. Doğan, çalışma kapsamında Almanya’dan Fraunhofer Enstitüsü ve Wuerzburg Üniversite Hastanesi ile İrlanda’dan Trinity College ile ortaklık oluşturulduğunu, 1.4 milyon Avroluk bütçeden 760 bin Avronun Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne, geriye kalan kısmının da diğer paydaş (ortak) kuruluşlara dağıtıldığını belirtti.
 
Doğan, “AB fonundan en çok fon kullanan en başarılı Türk üniversiteleri listesinde yer almış olmamız, bilimsel çalışmaları organize ederken attığımız adımların, belirlediğimiz hedeflerin ve kullandığımız yöntemlerin doğru olduğunun bir göstergesidir, üniversitemiz için gurur vericidir. Liste incelendiğinde aldığımız pozisyon daha net anlaşılabilir. Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezi (BiTAM) tarafından koordine edilen ve Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Demirel Kars’ın yürütücülüğünü yaptığı projemizde, Üniversitemiz Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Nanobilim ve Nanomühendislik, Diş Hekimliği ve Plastik Cerrahi alanlarından görev alan 7 araştırmacı bulunuyor, hepsini tebrik ediyorum. Ufuk Avrupa programı kapsamında desteklenen bu proje ile doku yenilenmesinde kullanılmak üzere biyomalzemelerin geliştirilmesi, bu alanda üniversitemizin bilimsel, teknolojik ve yenilik kapasitesinin arttırılması, araştırma potansiyelinin geliştirilmesi ve Avrupa araştırma merkezleri ile aramızda aktif iş birliği ağlarının oluşturulmasını amaçlıyoruz.” dedi.
 
Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin Avrupa araştırma alanında kapasite ve görünürlüğünün daha da artmasını beklediklerini belirten Doğan, “Proje paydaşı olan kurumlardan edinilecek bilgilerle proje ekibi tarafından, ülkemiz için stratejik önemi olan ve yerli üretimine gerek duyulan, doku rejenerasyonu sağlayan mezenkimal kök hücre, kemik grefti, dental dolgu malzemeleri ve antibakteriyel cam iyonomer malzemeler gibi rejeneratif tıp alanında kullanılabilecek biyomalzemelerin üretimi ve ticarileştirilmesi üzerine çalışmalar yürüteceğiz. Bundan sonra asıl önemli olan, daha çok çalışmak, daha fazla proje üretmek, daha fazla fon kullanabilmek ve ulaştığımız bu seviyeyi daha üst sıralara taşıyabilmektir.” dedi.