Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora Formları

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri formlar aşağıda verilmiş olup, bu formlarda zaman zaman güncelleme ve değişiklik yapılabildiğinden gerekli olduğunda indirerek kullanınız.

YÖK tarafından yapılan son düzenlemede eski ve yeni Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adlarında benzerlik olduğundan hata yapmamanız için formlarda Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı için öğrenci bilgi sisteminizde görünen adı seçiniz.

 

Genel


Kayıt


Danışman Atama


Ders ve Seminer


Yeterlik


Tez İzleme Komitesi


Tez Önerisi


Tez


Tez Savunması


Mezuniyet