Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezli Yüksek Lisans Formları

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri formlar aşağıda verilmiş olup, bu formlarda zaman zaman güncelleme ve değişiklik yapılabildiğinden gerekli olduğunda indirerek kullanınız.

YÖK tarafından yapılan son düzenlemede eski ve yeni Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adlarında benzerlik olduğundan hata yapmamanız için formlarda öğrenci bilgi sisteminizde görünen Anabilim Dalını ve Bilim Dalını seçiniz.

 

Genel


Kayıt


Danışman Atama


Ders ve Seminer


Tez Önerisi


Tez


Tez Savunması


Mezuniyet