2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim Süreci Hk.

21.02.2023

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem afetinin ülke genelindeki etkileri uyarınca yapmış olduğu 17 Şubat 2023 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul Toplantısı kararı kapsamında Üniversitemiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi uygulama esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sürece dair yapılacak bir sonraki açıklamaya kadar Meram Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde kayıtlı öğrenciler ve sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi bulunan öğrenciler dışındaki tüm birimlerde eğitim-öğretimin çevrimiçi (uzaktan öğretim) olarak yürütülmesine, diğer birimlerde uygulaması olan derslerin ise teorik kısmının YÖK Başkanlığı tarafından yapılacak bir sonraki açıklamaya kadar uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine,
 2. Öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama kısmının 06 Mart 2023 tarihinden itibaren başlatılmasına,
 3. Uzaktan öğretim ile yürütülen derslerde öğrencilerin senkron olarak devam koşullarını yerine getirmesine,
 4. Üniversitemiz bünyesinde ön lisans-lisans programlarında verilmekte olan derslerin hafta içi, lisansüstü programlarda verilmekte olan derslerin hafta sonu dahil programlanmasına,
 5. Üniversitemiz bünyesinde verilmekte olan ortak derslerin ilgili koordinatörlüklerle eşgüdüm içinde programlanmasına,
 6. Uzaktan eğitim ile verilecek derslerin 30 dakika olarak belirlenmesine ve derslerin blok ders olarak yapılabilmesine,
 7. Uzaktan eğitim ile verilen derslerin 08.00 – 22.00 saatleri arasında programlanarak gerçekleştirilmesine,
 8. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı akademik takvim başlangıcının 20 Şubat 2023 olarak belirlenmesine,
 9. Ders bitiş, ara sınav, genel sınav ve bütünleme sınav tarihlerinin, sınav uygulama yöntemleri belirlendikten sonra ilan edilmesine,
 10. Çeşitli sebeplerle kayıt yenileme işlemini yapamayan öğrenciler için kayıt yenileme, danışman onay ve ders ekle/bırak süresinin 24 Şubat 2023 tarihine kadar açık tutulmasına,
 11. Depremden etkilenen öğrencilerimizin kayıt yenileme, derslere devam, staj/uygulama yeri belirleme konularında akademik birimlerimizce gerekli kolaylığın sağlanmasına,
 12. Kütüphane, bilgisayar laboratuvarı ve çalışma odaları gibi alanların ilimizde ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine açılmasına,
 13. Üniversitemiz programlarında kayıtlı öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17 Şubat 2023 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar kapsamında ilgili akademik birimlerce değerlendirilerek karara bağlanmasına,
 14. Özel öğrencilik başvurularının Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17 Şubat 2023 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar kapsamında ilgili akademik birimlerce değerlendirilerek karara bağlanmasına,