2022-02 KPSS ile Yerleşen Adayın Dikkatine

04.01.2023

 

2022-02 KPSS ataması ile Üniversitemize yerleştirilen adaydan istenilen belgeler; 

1- Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (fotokopisi aslı görülmek kaydıyla Kurumumuzca  tasdik edilerek kabul edilecektir.)


2- 1 adet biyometrik fotoğraf


3- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde özürlü olmadığına dair beyanı. (Ek-1)


4- Askerlik durum beyanı. (Ek-2/Erkek adaylar için) (Askerlik yapmış ise terhis belgesi). Müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak askerde olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.


5- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, önlü arkalı tek sayfa ve imzalı olmalıdır.) (Ek-3)

 

6- Kimlik Fotokopisi


7- Adli Sicil Kaydı Beyanı (Ek-4)

 

8- Etik Sözleşme (Ek-5)

9- Kurumumuza yerleştirildiğine dair internet çıktısı

İstenilen belgeler ve başvuru dilekçesi (Ek-6) ile birlikte 18.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına  başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

İletişim Telefonu :  0332 221 06 12

 

Adres: Yaka Mh. Kasım Halife Sk. No: 11/1 (A Blok) PK: 42090   Meram/ KONYA