Sözleşmeli Kısmi Zamanlı Avukat Mülakat Sonucu

25.11.2022

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrası hükümlerine göre yapılan sözleşmeli kısmi zamanlı avukat alımı mülakatı sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılmıştır. Mülakat sonucuna 7 (yedi) gün içinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. 

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Hastanesi emrinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli kısmi zamanlı avukat alımıyla ilgili mülakat sonucu aşağıda yer almaktadır. 

Mülakat sonucuna ulaşmak için tıklayınız