Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Sonuçları

28.10.2022

 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvurularına itirazlar 31 Ekim  - 4 Kasım 2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Sınav Kuruluna yapılacaktır.
İtirazlar Üniversitemiz Sınav Kurulunca değerlendirilerek 7 – 18 Kasım 2022 tarihleri arasında karara bağlanacaktır. Kesinleşen aday listeleri 21 Kasım 2022 tarihinde www.erbakan.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir. Sınava giriş hakkı kazanan adaylar 21 Kasım – 1 Aralık 2022 tarihinde sınav ücretini ödeyerek, giriş belgelerini alacaktır.

Yazılı sınav sonuçları www.erbakan.edu.tr web sayfasında yayımlanacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü doğrultusunda görevde yükselme sınavında; yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanların, yani aritmetik ortalaması yüz (100) tam puan üzerinden en az altmışbeş (65) puan olanlar başarılı kabul edilecektir.

Unvan değişikliği sınavında ise; yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanların başarılı kabul edileceği; ancak yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanan unvan değişikliği başarı puanının yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan olanlar başarılı kabul edilecektir.

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Sonuçları için tıklayınız

Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Sonuçları için tıklayınız

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü için tıklayınız