2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Yerleştirme Sonuçları / Additional Placement Results for International Students of the Academic Year 2022-2023 (30 Eylül 2022)

30.09.2022

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan Uluslararası öğrencilerimizin 30 Eylül - 06 Ekim 2022 tarihleri arasında kayıt hakkı kazandıkları Fakülte / Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine aşağıda istenen belgeler ile birlikte şahsen başvurmaları halinde kayıtları yapılacaktır.
 

Kesin kayıt için aşağıdaki belgeler istenilir:

 1. Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye’deki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da TC Milli Eğitim Bakanlığından veya Bakanlığın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",
 2. Başvuru sırasında örneği gönderilen sınav sonuç belgesinin aslı,
 3. Pasaportun kopyası, (Suriye uyruklu ve sığınmacılardan pasaportu olmayanlar için Tanıtma Kartı)
 4. 6 Adet (4,5 x 6cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
 5. Türkiye’de geçimini sağlayabilecek aylık en az brüt asgari ücret kadar gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname,
 6. Öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilen öğrencilerin en az C1 düzeyinde Türkçe Yeterliklerinin olduğunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan Türkçe Eğitim Merkezlerinde düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavları ile belgelendirmesi gerekmektedir (Zorunlu değil),
 7. Eğitim-Öğretim dili yabancı dil olan programlara yerleştirilen öğrencilerin Üniversitelerarası Kurulun eşdeğer kabul ettiği Uluslararası sınavlardan yeterli puan almış olanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından 70 veya üzeri puan aldığını belgelendirmesi gerekmektedir,
 8. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 9. Ortaöğretim (lise) öğrenimini (KKTC hariç) yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşları ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu öğrencilerin öğrenim süresi boyunca öğrenim gördüğü ülkede bulunduğunu gösterir yurda giriş - çıkış belgesi. (E-devletten, Emniyet Müdürlüklerinden veya dış temsilciliklerimize müracaat ederek alabilirsiniz.)

 

 • Kabul mektubu almak isteyen öğrencilerimiz başvuru sisteminde yer alan “Sonuçlar” sekmesinden gerekli belgeyi temin edebilirler.
 • Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıt yaptırmayanların olması halinde boş kalan kontenjanlara mevcut başvurular üzerinden 07 Ekim 2022 tarihinde ek yerleştirme yapılacaktır.

 
Yerleştirme Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız.
 Yerleşen Listesi İçin Tıklayınız.
 Harç Miktarları İçin Tıklayınız.Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.

 

Ders Başlama Tarihleri 
Meram Tıp Fakültesi
03 Ekim 2022
Diş Hekimliği Fakültesi
12 Eylül 2022
Diğer Birimler
19 Eylül 2022-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our International students accepted to register at our university, will be able to do it between 30 September - 06 October 2022. They will be registered by personally applying to the Student Affairs Unit of their faculty, with all documents listed below.


Documents Required for Registration:
(1) Original high school diploma and “Equivalency Certificate”, which is taken from Turkish Embassy or Consulate in applicant‟s country or TC Ministry of Education or provincial directorate of the Ministry of Education, and indicating that high school diploma is equivalent to the diplomas of Turkish high schools,
(2) Original copy of the examination result sent for application,
(3) Notarized copy of passport,
(4) 6 recent photos of the applicants (4,5X6cm),
(5) A document stating that the applicant has the financial guarantee amount determined by the Directorate of University for related academic year, with regard to the applicant’s financial condition’s eligibility for continuing higher education in Turkey,
(6) Students placed in programs with Turkish as a teaching language should be able to certify it with the Turkish Proficiency Examinations held at Turkish Education Centers recognized by the Council of Higher Education, whith at least a C1 level.
(7) Students placed in programs with a foreign language are required to certify their language score showing 70 or up, with the International Examinations (ANNEX-2) conducted by YÖK and ÖSYM, and accepted by the Interuniversity council. (Not obligatory).
(8) Bank receipt confirming the payment of the tuition fee.
(9) A document showing that Turkish Citizens (except TRNC) and dual nationalities with at least one Turkish identity having completed their high school abroad, have been in the country during their education period,
(9) A document showing that Turkish Citizens (except TRNC) and dual nationalities with at least one Turkish identity having completed their high school abroad, have been in the country during their education period with their entry and exit document (accessible in the e-government system, any police stations or by applying to the next foreign representative office). 
 

 • Students who want to receive a letter of acceptance can obtain the required document from the "Results" tab in the application system.
 • In case of non-registration students, a second placement will be made on 07 October 2022 based on the current applications.

 
Click Here To See The Placement Results.
Click Here For The List Of Placements.
Click Here To See The Fees.

        Üniversitemiz Senatosunun kararı kapsamında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Üniversitemiz uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuruda bulunan ancak yapılan yerleştirmeler sonucunda herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamadığı için tercihlerinde güncelleme yapmak isteyen adaylara tercih güncelleme hakkı verilecektir. Söz konusu talepler 30 Eylül – 06 Ekim 2022 tarihleri arasında toplanacak olup belirtilen tarihlerden sonra yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Tercihlerinde güncelleme yapmak isteyen adayların dilekçede belirtilen alanları doldurarak [email protected] adresine e-posta olarak göndermeleri yeterli olacaktır. 
Dilekçe için tıklayınız.

       Within the scope of the decision of our University Senate, candidates-who applied for the quota of international students in the 2022-2023 academic year, but were not entitled to enroll in any program- will be given the right to update their preferences between 30 September – 06 October 2022.  Requests made after the mentioned dates will not be evaluated. Candidates who want to update their preferences must fill in the fields specified in the petition and send them as an e-mail to [email protected]
Click here to see the petition.