TR | EN

Final ve Bütünleme Sınavları Hakkında Duyuru

08.05.2020

Uzaktan eğitim sürecinde genel sınavlarla bütünleme sınavlarının ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, sunum, ödev, rapor, araştırma ödevi, proje ödevi vb. etkinlikler ile uygulanacaktır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulanacak yöntemlerle ilgili aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılması gerekmektedir:

 1. Sınav olarak değerlendirilecek etkinlik için öğrencilere sorumlu oldukları konular belirlenmeli, etkinliğe kaynak olarak kullanılabilecek dijital veya basılı materyaller salgın şartları göz önünde bulundurularak öğrencilerin erişimi mümkün olan kaynaklar arasından seçilmelidir. Etkinlikler e-öğrenme sistemimizde öğretim elemanlarınca ilan edilecektir.
 2. Sınav olarak değerlendirmek üzere öğretim elemanları öğrencilere sadece 1 (bir) etkinlik verebilir. Birçok etkinliğin ortalaması şeklinde bir değerlendirme yapılmayacaktır.
 3. Performans gerektiren derslerle ilgili video kaydı istenebilir. Öğrenciler istenen video kaydını yapıp sisteme yükleyecektir.
 4. Bitirme çalışması veya tezi dışında öğrencilerin hazırlayacağı etkinlikler 1500 kelimeden fazla olmayacaktır.
 5. Matematik, istatistik vb. derslerin özellikleri gereği işlem çözmeye dayalı olan etkinliklerin ilanı ve öğrencinin sisteme yüklemeleri için saatlik süre sınırlandırması yapılabilir.
 6. Meram Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında Bahar yarı yılı genel sınav ve bütünleme sınavı tarihleri aşağıdaki gibidir:

 

Genel Sınav

01-12 Haziran 2020

Genel Sınav Sonuçlarının Sisteme Son Giriş Tarihi

19 Haziran 2020

Bütünleme Sınavı

22-26 Haziran 2020

Bütünleme Sonuçlarının Sisteme Son Giriş Tarihi

03 Temmuz 2020

 

Genel sınavlar için birimler sınav takvimi oluşturarak web sayfalarında ilan edecekler ve etkinliklerin son yükleme zamanı bu takvimde belirlenen saatin bitişi olacaktır.

Bütünleme sınavları için sınav takvimi yapılmayacak, etkinlikler 26 Haziran saat 23.59’a kadar öğrenciler tarafından sisteme yüklenmiş olacaktır.

 1. Meram Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin sınavları web sitelerinde belirledikleri tarihlerde fakültelerinde yüz yüze yapılacaktır.
 2. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde uygulanacak sınavların ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek olan proje ödevi, sunum ve kısa makale yazımı gibi etkinlikler ile uygulanacaktır. İlgili faaliyetlerin “Örnek Puanlama Aracı” belirlenen etkinliğin ölçütleri esas alınarak Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.
 3. Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Hazırlık sınıfı sınavları online olarak yapılacaktır. Sınavların uygulanması ve tarihleri ile proje vb. ödevlerin değerlendirilmesine ilişkin hususlar, fakülte web sayfasında ilan edilecektir.
 4. Etkinlikler öğrencilere “Uzaktan eğitim web sayfası” üzerinden duyurulacak ve öğrencilerin de ödevlerini bu sisteme yüklemeleri istenecektir. Sistemde kayıtlı olmayan ödevlerin değerlendirmesi kabul edilmeyecektir. Bunun dışında aksaklık olması durumunda alternatif bir etkinlik gönderme yöntemini UZEM belirleyecek ve portalde ilan edecektir.
 5. Ödevlerin değerlendirilmesinde Üniversitemizin daha önce belirlediği “Örnek puanlama aracı” kullanılarak not verilecektir.