TR | EN

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019-2020 Güz Yarıyılı Doktora ve Yk. Lisans Öğrenci Alımı Duyurusu Başvuru Kontrol Listeleri

25.07.2019

 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öğrenci alımı kapsamında yapılan başvurular incelenmiş olup, ilgililerin başvuru durumları ve hesaplamalarda kullanılacak bilgilere ilişkin listeler aşağıda verilmiştir.

Listelerde belirtilen bilgiler adayların beyanına göre hazırlanmıştır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların beyan ettikleri bilgiler kayıt esnasında belge üzerinde kontrol edilecek, yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaya aittir.

Buna göre;
1- Listelere itirazlar 25/07/2019 tarihi saat 24:00 a kadar e-posta yoluyla yapılacaktır.(e-posta adresi : sosbil@erbakan.edu.tr ) Telefon ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itiraza ilişkin belgelerin e-posta yoluyla gönderilmesi ve itirazın açıkça ifade edilerek, gönderilecek mailde aday bilgilerinin mutlaka yer alması gerekmektedir.

2- Adayların, Başvuru yaptıkları programın değiştirilmesi yönündeki talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

3- Başvuru sırasında bilgi ve belge yükleyemeyen adayların, yükleyemedikleri belgeyi içerir açıklayıcı bir mail ile başvuru yapmaları halinde durumları tekrar değerlendirilecektir.

4- Başvurularında program belirtmeyen adayların başvuruları reddedilmiş olup, bu durumdaki adayların başvuruları üzerinde herhangi bir düzeltme kesinlikle yapılmayacaktır.

5- Yazılı Bilim Sınavına girecek öğrencilerin listesi 26/07/2019 saat 17:00 da ilan edilecek olup, itiraz süresi bitiminden sonra yapılacak düzeltme başvuruları dikkate alınmayacaktır.

6-Başvuru otomasyonu üzerinden başvurusunu onaylayarak tamamlamayanların başvuruları kabul edilmemiştir. 


1- Yükseklisans Kontrol Listesi

2- Doktora Kontrol Listesi