TR | EN

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Duyurusu

10.05.2019

2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı sonucuna göre sözlü sınava katılabilecek adayların listesi aşağıda verilmiştir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan görüş doğrultusunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü Sınav Tarih ve Saatleri          :16/05/2019                -           09:00

                                                            16/05/2019                -           14:00

Sözlü Sınav Yeri                             :Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24. Kat Toplantı Salonu

Her aday ilan edilen tarih ve saate sözlü sınav yerinde hazır bulunacaktır.

Sözlü sınavların tamamı aynı yerde gerçekleştirilecektir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Madde 13/2  “İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

  1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
  4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  5. Genel kültürü ve genel yeteneği,
  6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.” hükmüne göre sözlü sınav yapılacaktır.

            Sözlü sınava girecek adayların listesine ulaşmak için tıklayınız.