2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Sonuçları

2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Sonuçları

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 2019 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına başvuran adayların başvuru evrakları incelenmiş olup, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile şartları tutmayan adayların listeleri aşağıda yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkezi Sınav Kurulu Kararı gereğince sınava başvuran adayların ilan edilen listelerine ilişkin itirazlarını, ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (30 Ocak – 5 Şubat 2019 tarihleri arasında) Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kuruluna yapmaları gerekmektedir.

İlgililere yönetmelik hükümleri uyarınca ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 29.01.2019

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Sonuçları için tıklayınız

Ünvan Değişikliği Sınavı Başvuru Sonuçları için tıklayınız