TR | EN

Üniversitemiz Sürekli İşçi Sınav Takvimi

06.03.2018

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. ve geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Sınav Komisyonu tarafından aşağıdaki takvim doğrultusunda sınavlar (mülakat) yapılacaktır.

Sınav Yeri: Bera İş Merkezi 11. Kat

 

14 Mart 2018 Çarşamba Saat : 09:00 - 10:00 Arası

14 Mart 2018 Çarşamba Saat : 10:00 - 11:00 Arası

14 Mart 2018 Çarşamba Saat : 11:00 - 12:00 Arası

14 Mart 2018 Çarşamba Saat : 14:00 - 15:00 Arası

14 Mart 2018 Çarşamba Saat : 15:00 - 16:30 Arası

 

15 Mart 2018 Perşembe Saat : 09:00 - 10:00 Arası

​15 Mart 2018 Perşembe Saat : 10:00 - 11:00 Arası

​15 Mart 2018 Perşembe Saat : 11:00 - 12:00 Arası

 

Döner Sermaye Birimi (Meram Tıp Fakültesi) 8-9-12 Mart 2018 tarihlerinde olacaktır

(Listeler Meram Tıp Fakültesi Ana Sayfasındadır)