Sürekli İşçi Kadroları Başvuru Sonuçları

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA YAPILAN BAŞVURULARIN

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. ve geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmada değerlendirilen isimler aşağıda listelenmiştir.

 

İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 

SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

DÖNER SERMAYELİ BİRİMLER

(Meram Tıp Fak. Hastanesi - Diş Hek. Fak. – AKEF - KONDİL)

 

NOT:  Sonuçlara itiraz süresi 3 (üç) gündür. En geç 22.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar itiraz edilebilir.

*Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra ilan edilecektir.