TR | EN

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Sınav İlanı

05.07.2017

08.06.2017 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ve Resmi Gazetede yayımlanan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
“Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı” Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden 
adayın yabancı dil sınavı aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır.


Sınav Tarihi            : 07.07.2017
Sınav Yeri              : Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Odası
Sınav Saati            : 10.00