29.06.2015 Tarihli İlanımıza İstinaden Yardımcı Doçent Yabancı Dil Sınav İlanı (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühnedisliği Bölümü, Mekanik Ana Bili Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden adayların yabancı dil sınavı 23.07.2015 tarihinde saat 14.00’de Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu Binasında B1 Blok 1 katta yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.