TR | EN

DUS BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

DUS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. (DUS) AÇIKTAN GELECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi  (Kazanılan Anabilim Dalı’na yazılmış)
 2. Fotoğraf (12 adet)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
 4. Diploma veya Çıkış Belgesi (aslı ve fotokopisi)
 5. Kazandı Belgesi (1 adet)
 6. Sağlık Raporu (1 adet) (Tek hekim raporu olabilir)
 7. İkametgâh belgesi (1 adet)
 8. Savcılık İyi Hal Durum Belgesi (Adli sicil Kaydı) (1 adet)
 9. Askerliğini Yapmamış Olanlardan: 2 adet Askerlik Durum Belgesi
 10. Askerliğini Yapmış Olanlardan: 2 adet Terhis Belgesi fotokopisi
 11. Mal bildirim beyannamesi
 12. Başvuru Dilekçesi (Bilgisayar ortamında hazırlanıp ıslak imzalı şekilde A.D Başkanlığına teslim edilecektir.)
 13. Gerekli Matbu Evraklar
 14. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 adet) (Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)
   
 15. Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvurular şahsen ilgili fakülteye yapılacaktır.
  Not: Naklen Atanan kişiler için Hizmet Belgesi ya da Sicil Özeti de gerekmektedir.

Naklen geleceklerden ilave olarak istenen belgeler

 1. Hizmet Belgesi (önceki kurumundan alınacak)
 2. Görev Belgesi (önceki kurumundan alınacak)

 

2. (DUS) YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 1. Fotoğraf  (12 adet)
 2. Pasaport veya ikamet tezkeresinin işlem görmüş kısımlarının noter tasdikli sureti
 3. Diş Hekimliği Fakültesi Diploması veya çıkış belgesi sureti. Yurt dışında bir Diş Hekimliği Fakültesinden mezunsa denklik belgesi.
 4. Sınav sonuç belgesi
 5. İhtisas süresince mali açıdan destek verecek kişinin noterden vereceği taahhütname.
 6. TÖMER belgesi (En çok 1 yıl içerisinde sertifika getirmeyenler ihtisas çalışmalarına başlayamaz.)
 7. Düz beyaz kâğıda adres, telefon numarası, e-mail adresi, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, mezun olduğu fakülte, mezuniyet tarihi, pasaport no ve uyruğu yazılacak.