Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Özdal Koyuncuoğlu

 

F:  0 332 221 05 00 

F:  0 332 236 21 41 

M: okoyuncuoglu@erbakan.edu.tr