Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Bozbaş Telefon:  0 332 221 05 00 
 Fax :  0 332 236 21 41 
  E-Posta: gbozbash@erbakan.edu.tr