Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Bozbaş

 

T:  0 332 221 05 00 

F:  0 332 236 21 41 

M: gbozbash@erbakan.edu.tr