Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Misyon & Vizyon

Misyon

Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, M.Ö. 7000'li yıllardan itibaren, insanlık tarihi açısından önemli medeniyetlere sahne olmuş, oldukça zengin bir kültürün izlerini bağrında taşıyan, Mevlana Celâleddi-i Rûmî gibi yetiştirdiği âlimler ile gönülleri fetheden, Türk tarihinin en eski ve kıymetli eserlerini sinesinde barındıran, ayrıca bir gönül diyarı olan Konya ilinde bulunmaktadır.

Konservatuvarımız, Türk mûsikîsi âsârı ve külliyatının oluşumu, gelişimi ve icrası sürecinde önde gelen kentlerden olan Konya’nın, tarihi derinliğe sahip kültür sanat zenginliğini ve genelde yurdumuzun, özelde yöremizin mûsikî birikiminin ve özeliklerinin araştırılıp geliştirilmesi hedefleri ile kurulmuş olup, Türk mûsikîsi alanında yetkin akademisyenler ve sanatkarlar yetiştirilmesini, yapılacak nitelikli etkinlikler ile Türk kültür ve sanatının ulusal ve uluslar arası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini, Türk mûsikîsi kültürü ve evrensel kültürleri, sanatın psikolojik, sosyolojik ve felsefi boyutlarını değerlendirebilen bireyler yetiştirilmesini kendisine misyon edinmiştir.

Vizyon

Yetiştireceği ulusal ve uluslararası standartlarda san'at – bilim insanları ve gerçekleştireceği bilime ve san'ata katkı sağlayıcı etkinlik ve yayınlarla ülkemizin ve dünyanın en saygın mesleki müzik eğitimi veren kuruluşları arasında yer alan, çağdaş eğitim ilkelerini gözeten, toplumsal sorumluluk bilinciyle nitelikli eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve kabul edilen, akademik, fiziki ve idâri yeterliliklerini kazanmış, Türk mûsikîsinin geliştirilmesini ve güçlenmesini sağlayabilen bir konservatuar olmak, Konservatuvarımızın vizyonudur.

Ayrıca Konservatuvarımız, Devletimizin engin tarihi ve ecdadımızın, ulaştığı yüksek san'at mertebesi ile tecrübe edilmiş birikimlerini ve kazanımlarını, tarihte olduğu gibi toplumun bütün katmanlarına aktarmayı ve mûsikîyi, tüketilen değil yaşanan bir unsur olarak evlerden-câmilere kadar her mahfilde dini ve sosyal hayatın tezyin edilmesinde öncelenen bir san'at anlayışı ve bilinciyle yurt sathında yaygınlaştırmayı da vizyon edinmiştir.