Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Nota Arşivi

Ecdâdımızın asırlarca yaşayarak, besteleyerek, icrâ ederek, öğreterek ve nesilden-nesile aktararak günümüze erişmesinde paha biçilemez emekler verdiği, mûsikîmizin günümüze ulaşan çok kıymetli bakiyesi ve hazinesi olan âsârımızın, Türk Mûsikîsi makam ve usûllerinin nota nüshaları üzerinde belirli bir standart ile takip edilebilmesi temelinde yazımı çalışmalarına başlanmıştır. Kısa zaman zarfında Konservatuvarımızın akademisyen ve talebelerinin yoğun çalışmaları neticesinde bu sayfa altında, akademik câmiâ ve muhibbânın isitifâde, takdir ve katkılarına sunulacaktır.