KONÜDAM Deneysel Tıp Uyg. ve Arş. Merkezi

Etkinlikler

Merkezimiz düzenli aralıklarla uluslararası geçerliliği olan 'deney hayvanı kullanım kurs sertifika' eğitimi vermektedir. Ruhsatlı olduğu yıldan bu tarafa genelde senede bir defa ve ihtiyaca göre olmak üzere 11 defa 'deney hayvanı kullanım kurs sertifika' eğitimi düzenlemiştir. Deney hayvanı kullanım kurs sertifika' eğitiminde bilim insanlarına; Deney Hayvanları Anatomisi, Fizyolojisi, Histolojisi ve Biyokimyası, Anestesi-Ötanazi Teknikleri, İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri, Kan ve Örnek Alma Teknikleri ...gibi dersler hem teorik hemde pratik uygulama olarak gösterilmektedir. 

Ayrıca aynı amaç doğrultusunda Mikrocerrahi Laboratuvarımızda mikrocerrahi konusunda deneyimli hocalarımız tarafından düzenli olarak 'Temel Mikrocerrahi Kursu' düzenlenmektedir. Kursumuzda her dönem; beş (5) kursiyer kabul edilip, bire bir özel ders olacak şekilde, beş (5) günde kırk (40) saat temel mikrocerrahi eğitimi verilmektedir. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Meram Tıp Fakültesi Dekanlığı ve KONÜDAM müdürlüğü onayıyla sertifika verilmektedir.

Yine, Tıp fakültelerinde eğitim gören, yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin deney hayvanlarında in vivo ve in vitro teknikler konularında hem teorik hem de uygulama bazında deneyim kazanmaları ve özellikle tez aşamasında kullanabilecekleri yöntemleri öğrenmeleri, bu konuda son derece tecrübeli bilim insanlarıyla tanışmaları ve etkileşim içinde olmalarının amaçlandığı “Tıp Fakültesi Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Laboratuvar Hayvanlarında İleri Düzey Deneysel Araştırmalar Kursu" da merkemiz bünyesinde düzenlenmeye başlanılmıştır.