Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon Sistemi

BIORAD ChemiDoc Touch Imaging System