Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Hücre Akış Sitometresi

Beckman Coulter CytoFLEX Flow