Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Optik Emisyon Spektrometresi (OES)

GNR S7 METAL LAB Plus OPTİK EMİSYON METAL ANALİZ SPEKTROMETRESİ