Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Ultraviyole, Görünür Bölge ve Yakın Kızılötesi Spektrometresi (UV-Vis-NIR)

Shimadzu UV-3600 Plus UV-Vis-NIR Spektrofotometresi

 

Morötesi, görünür ve yakın kızılötesi (UV-Vis-NIR) absorbsiyon spektroskopisi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek tarafından yansıtıldıktan sonra ışının azalmasının ölçülmesidir. Işının şiddetinin azalması absorbsiyonun arttığını gösterir. Örneğin derişimi, belirli bir dalga boyundaki absorbsiyonunu ölçerek bulunur. UV-Vis spektroskopisi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. Bir başka amaçla Uv-Visible spektrofotometre 185-3300 nanometre arasındaki renkli anorganik kompleksler ve organik bileşiklerin kalitatif ve kantitatif belirlenmesinde kullanılır. Özellikle diğer cihazlarda belirlenemeyen anyonların tayini için uygundur.