TR | EN

TÜBİTAK-BİDEB/2237-A Programı "Tıp Fakültesi Öğrencileri Bilimsel Araştırma, Akademik Beceri ve Proje Eğitimi Kursu"

 

ETKİNLİĞİN AMAÇ VE KAPSAMI

Sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırma imkânlarının artmasıyla birlikte oldukça çok sayıda bilimsel araştırma yapılabilmektedir. Bu araştırmaların daha nitelikli olması ve 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizin en az bir tane patentli ilaç molekülüne sahip olabilmesi için daha nitelikli ve daha donanımlı bilim insanları yetiştirilmesinin önemi ortadadır. Bilimsel araştırma kültürünün erken yaşlarda ve özellikle lisans eğitimi döneminde kazandırılması, akademik düzeyde araştırma yapabilme ve bilimsel değere sahip araştırma projeleri hazırlayıp yürütebilme tecrübesinin erken yaşlarda edinilmesi ve daha nitelikli ve daha fazla sayıda bilimsel çıktının kazanılabilmesi açısından önemlidir. Bu da, tecrübeli bilim insanlarının rehberliğinde kazanılabilecek bir süreçtir.

Bu eğitim etkinliğinin amacı, sağlık bilimleri alanında nitelikli bilim insanının yetişmesi yolunda TÜBİTAK'ın sağladığı destekle, Tıp Fakültesi öğrencilerinin bilimsel ve akademik yönden kendilerini geliştirebilmeleri, akademik ve bilimsel konulara ilgi duymaları, özgeçmiş hazırlama, proje önerisi yazma, bilimsel sunu yapma vb. konularda tecrübe kazanmalarını sağlamaktır.

Eğitim programı kapsamında teorik dersler, uygulamalı ve interaktif eğitimler 4 günlük bir programda bu konularda tecrübeli akademisyenler tarafından yürütülecektir. Katılımcılara bilimsel araştırmalar, hipotez ve araştırma sorusu geliştirme, proje hazırlama, kariyer planlama, etkili sunu yapma stratejileri, özet yazımı, özgeçmiş hazırlama, bilimsel araştırma projesi yürütme vb. konular hem teorik derslerde detaylı olarak anlatılacak, hem de interaktif uygulamalarla öğrencilerin bu alanda beceri kazanmaları sağlanacaktır. Bu etkinliğe NEÜ Meram Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (METBAT) da katkı yapmaktadır.

"Tıp Fakültesi Öğrencileri Bilimsel Araştırma, Akademik Beceri ve Proje Eğitimi Kursu", Tıp Fakültesi öğrencilerinin bilimsel bir fikri bilimsel araştırma projesine dönüştürme becerilerini geliştirebilecek teorik ve uygulama derslerinin eğiticiler tarafından aktarılmasını hedeflemektedir. Eğitici ekibinde, uzun yıllar ABD ve Avrupa üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapmış bilim insanları yer almaktadır. Bu bağlamda proje ekibi, dünyadaki bilimsel araştırma faaliyetleri ve mezuniyet sonrası kariyer konusundaki önemli tecrübelerini Tıp Fakültesi öğrencileri ile paylaşma potansiyelindedirler.

 

Kurs Bilgileri

Etkinliğimiz,  NEÜ Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda gerçekleştirilecektir.

14 Kasım Perşembe günü saat 08.30’da “Açılış” töreniyle başlayacak olan kurs programı, 17 Kasım Pazar günü öğleden sonra sertifika töreniyle sonlanacaktır.

İl dışından gelen kursiyerlerin konaklaması için DSİ Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi ayarlanmıştır.

Sabah ve akşam saatlerinde misafirhane ve Meram Tıp Fakültesi transferleri servisle sağlanacaktır.

 

Kurs Başvurusu

Başvuru formu doldurularak (imza bölümüne isim yazılacaktır), word dosyası halinde skutlu@erbakan.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

Başvuru formu için tıklayınız...

 

 

Prof.Dr. Selim KUTLU