Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

TÜBİTAK-BİDEB 2237/B Programı “Mühendislik ve Teknolojik Bilimler Alanları”

Necmettin Erbakan Üniversitesi

TÜBİTAK-BİDEB/2237-B Programı “Mühendislik ve Teknolojik Bilimler Alanlarında” Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi

18-20 Eylül 2019 / Hotel Novotel-KONYA

     TÜBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Mühendislik ve Teknolojik Bilimler Alanlarında TÜBİTAK Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi“ adlı etkinlik ücretsiz olarak 18-20 Eylül 2019 tarihinde Hotel Novotel/KONYA’da gerçekleştirilecektir.

     Etkinliğe başvurusu kabul edilenlerin şehir dışı yol ve konaklama masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

GENEL BİLGİLER

     TÜBİTAK-BİDEB bünyesindeki “2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” desteği ile düzenlenecek olan etkinlik, üniversitemiz ve UNİKOP kapsamındaki diğer bölge üniversitelerindeki toplam 50 araştırmacıya (öğretim elemanı ve doktora öğrencileri) Mühendislik ve Teknolojik  Bilimler alanlarında araştırma projesi hazırlama ve sunma eğitimini içermektedir.

Etkinliğin Amacı

      Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesinde bulunan 12 üniversitede görev alan akademisyenler ve bu üniversitelerde bulunan genç araştırmacılara/öğrencilere yönelik TÜBİTAK-ARDEB projeleri yazma eğitimi verilecek olup etkinlik kapsamında teorik ve uygulamalı dersler yapılacaktır. Etkinlik hedefi olarak Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinin üniversitelerinin dâhil olduğu yeni kurulmuş üniversiteleri de barındıran UNİKOP (KOP Bölgesi Üniversiteleri) üniversiteler birliğinde bulunan Mühendislik Fakültelerindeki öğretim üyelerinin, genç araştırmacıların/öğrencilerin Mühendislik alanlarında proje yazma becerileri geliştirilecek ve proje yazımına teşvik edilmesi planlanmaktadır.  Böylece bu üniversitelerden TÜBİTAK-ARDEB’e yapılacak proje başvuru sayısının önemli derecede artırılması planlanmaktadır. Hem NEÜ hem de UNİKOP üniversitelerindeki mühendislik fakültelerinde proje hazırlama kültürüne katkı sağlanacaktır. Etkinliğin nihai hedefi;  UNİKOP üniversitelerinde desteklenen TÜBİTAK-ARDEB proje oranlarının artırılmasını sağlamaktır. Etkinlik kapsamında bu üniversitelerden dengeli bir şekilde seçim yapılacak olup bölge üniversitelerinin maksimum seviyede faydalanması sağlanacaktır.

Etkinliğin Kapsamı

     Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 2010 yılında kurulmuş yeni bir üniversite olmasına rağmen; bu üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültes bünyesinde Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Enerji Sistemleri, Gıda, Harita, İnşaat, Makina, Mekatronik, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği olmak üzere 14 mühendislik bölümü yer almaktadır. Fakültede bulunan öğretim üyelerinin çoğunluğu Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda bulunmakta ve daha önce TÜBİTAK-ARDEB projesi başvurusunda bulunmamış veya projelerde yürütücü olarak görev almamıştır. TÜBİTAK’ ın yayınladığı ‘Üniversiteler Bazında ARDEB Destek İstatistikleri’ne göre 2010-2017 yılları arasında NEÜ’ den TÜBİTAK-ARDEB programlarına (1001, 1002, 1003, 3001, 3501 vb.) toplam 206 proje başvurusu yapılmış ve bu projelerden 27 tanesi kabul edilmiş ve başarı oranı olarak % 13 bulunmuştur. ARDEB 1001 proje istatistiklerine göre, 2015-2018 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından TÜBİTAK’a sunulan 1001 proje öneri sayısı 45 iken, 34 proje önerisi değerlendirmeye kabul edilmiştir. Son üç yılda desteklenen 1001 proje sayısı 5 ve başarı oranı ise % 11 olmuştur. Aynı istatistiklere göre proje yazma kültürünün yaygın olduğu üniversitelerde ise başarı puanı ortalama % 30 civarındadır.  TÜBİTAK-ARDEB tarafından yayınlanan veriler incelendiğinde UNİKOP bölgesinde bulunan diğer üniversitelerde de NEÜ ile benzer sonuçların olduğu görülmektedir. Tüm bu veriler dikkate alındığında, NEÜ ve diğer üniversitelerdeki araştırmacıların ve öğretim üyelerinin proje desteklenme başarı oranlarını artırmak için kapsamlı bir TÜBİTAK-ARDEB proje yazma eğitiminin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunlara ek olarak NEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından alınan karara göre BAP projelerine başvuru kriteri olarak TÜBİTAK-ARDEB projelerine başvurmuş olma şartı getirilmiştir. Bu durumda NEÜ’ den TÜBİTAK-ARDEB’ e yapılacak bilimsel proje başvuru sayısının artması beklenmektedir. Ancak, yukarıda da bahsedildiği gibi 2015-2018 yılları arasında başvuru yapılan 1001 projelerinin önemli bir kısmının değerlendirmeye alınmadan reddedilmesi, proje yazım tekniklerinin önemini ön plana çıkarmakta ve önerilen 2237B- Proje Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı önerisinin önemini ve yaygın etkilerini daha da artırmaktadır.  Eğitim programı sonucunda, katılımcıların en az % 75’inin, eğitimi takip eden 1 yıl içinde TÜBİTAK'a proje başvurusu yapması başarı hedefi olarak belirlenmiştir.

     Önerilen bu etkinlikte, NEÜ ve UNİKOP üniversitelerinin Mühendislik Fakültelerindeki öğretim üyelerinin, araştırmacıların, genç bilim insanlarının ve öğrencilerin TÜBİTAK projeleri hakkında bilgi edinmesi sağlanacaktır. Etkinlik kapsamında katılımcıların birbirleri ve çalışma alanlarını tanımaları sağlanacak, TÜBİTAK ARDEB kapsamında bulunan grupların tanıtımı ve ARDEB proje türleri açıklanacaktır. Ayrıca özgün proje önerilerinin hazırlanma aşamaları, özgün değer, yaygın etki, araştırma ekibi, bütçe oluşturulması gibi önemli konular teorik ve uygulamalı olarak anlatılacaktır. Bunlara ek olarak, başarılı proje öyküleri açıklanacak, projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli yönetim ve yöntem düzenlerinin nasıl oluşturulması gerektiği anlatılacaktır. Böylece etkinliğe katılan öğretim üyeleri, araştırmacılar, genç bilim insanları ve öğrenciler hem TÜBİTAK ARDEB projeleri hakkında kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi olurken hem de katılımcıların proje yazma ve yürütme becerileri artırılacaktır.

Katılımcı Seçim Kriterleri

     Etkinlik 3 tam gün süreli olarak Konya'da gerçekleştirilecektir. Proje ekibi ve faydalanıcılar TÜBİTAK tarafından öngörülen yükümlülükleri kabul ederler. Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikirleriyle katılmaları beklenmektedir. Katılımcılar tüm eğitim programına katılmalıdırlar. Katılımcılara etkinlik notları ve katılım belgesi verilecektir. Katılımcıların seçiminde göz önünde bulundurulacak kriterler aşağıdaki verilmiştir:

 • ►Necmettin Erbakan Üniversitesinin ve Konya Ovası Projesi Bölgesi’nde bulunan diğer 12 üniversitenin Mühendislik ve Teknolojik Bilimler alanlarında araştırmalar yapan öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri
 • Proje sunmuş fakat çeşitli nedenlerden dolayı kabul edilmemiş araştırmacılara öncelik tanımak
 • Hiç proje sunmamış araştırmacılar ve doktorasının ileri aşamasında bulunan doktora öğrencileri
 • Etkinlikteki 25 katılımcının öğrenci/genç araştırmacı, 25 katılımcının ise bölge üniversitelerdeki öğretim üyelerinden oluşması
 • Katılımcıların UNİKOP birliğinde bulunan diğer 12 üniversiteden dengeli bir dağılım yapılarak seçilmesi
 • Katılımcılardan yaklaşık %30’unun Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden kalan kısmının ise diğer UNİKOP üniversitelerinden olması
 • Konya dışı illerden katılımın sağlanmasının yanı sıra katılımcıların daha önce proje sunup, projesi kabul edilmemiş araştırmacılardan oluşması
 • Daha önceki proje eğitimlerine katılmamış olması

Etkinlik Yeri

Etkinlik Destek Durumu

      Hedef kitle olarak programa katılması planlanan 50 kişiden 35’inin konaklama (IBIS Hotel/Konya), iaşe ve şehir-dışı seyahat ücretleri, geriye kalan 15 kişinin ise iaşe ödemesi TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Şehir-içi yol masrafları karşılanmamaktadır. Konaklaması karşılanacak 35 kişi 17 Eylül 2019 Salı günü öğleden sonra otele giriş ve 20 Eylül 2019 Cuma günü öğleden önce (toplam 3 gece) otelden çıkış yapacaktır. Odalar 2 kişiliktir.

Etkinlik Programı

Önemli Tarihler

 • Son Başvuru Tarihi: 05 Ağustos 2019
 • Uzatılmış Son Başvuru Tarihi: 08 Ağustos 2019 (Konya il dışı kontenjanı için).
 • Başvuruların Değerlendirilip İlan Edilmesi: 19 Ağustos 2019
 • Etkinlik Tarihi: 18-20 Eylül 2019

BAŞVURU

      Adayların aşağıdaki başvuru formunu doldurup özgeçmişleri ile birlikte 2237mt@erbakan.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylara kabul bilgi maili gönderilecektir.

KURUL ÜYELERİ

Koordinatör

Dr.Öğr.Üyesi Aytekin UZUNOĞLU

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Mustafa ERSÖZ

(Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Haluk BİNGÖL

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ

(KTO Karatay Üniversitesi)

Prof.Dr. Mustafa KARAMAN

(Konya Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin UZUNOĞLU

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Eğitmenler

Prof.Dr. Mustafa ERSÖZ

(Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Ali TOR

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ

(KTO Karatay Üniversitesi)

Prof.Dr. Mustafa KARAMAN

Doç.Dr. Hasan KOTAN

Doç.Dr. M. Serdar ÖNSES

(Konya Teknik Üniversitesi)

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

(Kayseri Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin UZUNOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit YILMAZ

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yardımcı Personel

Dr.Öğr.Üyesi Yasin Ramazan EKER (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Hasan Hüseyin İPEKÇİ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Ömer KAZAK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Merve ÖZCAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)