Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Sıvı Kromatografisi - Tandem Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)

Agilent 6460 Triple Quad LCMS with 1260 Infinity HPLC System