Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Gaz Kromatografisi - Tandem Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS)

Agilent 7010 GC/MS Triple Quadrupole