Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Gaz Kromatografisi (GC Head Space/Termal Desorber)

Agilent 7890B