Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu (FE-SEM, EDS, EBSD ve STEM)

ZEISS GeminiSEM 500

 

NOT: EBSD opsiyonu yakın zamanda aktif edilecektir.