Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FT-IR)

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FT-IR  Thermo Scientific – Nicolet iS20)

 

Kızılötesi (IR) Spektroskopisi temel olarak kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır. Soğurulma, moleküldeki bağların  titreşimi ve dönüşleri için gerekli miktarda dalga enerjisinin, cihaz tarafından elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesinden gönderilmesiyle gerçekleşir. Kızılötesi ışık ancak değişken dipol momente sahip moleküller tarafından soğurulur. (Örneğin N2, O2 gibi eş ikiatomlular FTIR’da sonuç vermezken HCl’nin FTIR spektrumu alınabilir).FTIR spektroskopisi bileşik plastikler, harmanlar, dolgu maddeleri, boyalar, kauçuklar, kaplamalar, reçineler ve yapışkanlar gibi bileşikleri hızla ve kesin olarak tespit etmek için kullanılır. Tasarım, imalat ve arıza analizi dahil olmak üzere ürün ömrünün her aşamasında uygulanabilir. Bu, ürün geliştirmede, kalite kontrolünde ve problem çözmede çalışan bilim insanları ve mühendisleri için yararlı bir araçtır.