Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Helyum Piknometresi

 Micromeritics – Accupyc2 1340 

 

 

Helyum piknometresi, Arşimet’in akışkan taşması prensibini ve Boyle Kanunu’nu kullanarak hacim ve gerçek yoğunluğu bulmayı amaçlar. Ölçümlerin doğruluğunun maksimum olması için taşan akışkan, en küçükleri dışındaki tüm gözeneklere girebilen bir tesirsiz gaz olmalıdır. Bu nedenle, ölçümler için küçük atomik boyutları 0.25 nm çapındaki girinti ve gözeneklere yaklaşan Helyum gazı uygun görülmektedir. 

Helyum’un ideal gaz olarak davranışları da tercih nedenidir. Başka gazlar kullanıldığında da (azot gibi), genellikle ölçülebilir bir fark meydana gelmemektedir. Helyum geçirgenliğine sahip yapılar için (düşük yoğunluklu polimerler ve bitki kökenli malzemeler gibi) azot veya SF6 gazı kullanılması gereklidir.

Bu cihazda farklı  hacimlerdeki hücrelere sahip küçük bir sistemdir. Hassas  dijital basınç göstergesinin çözünürlüğü 0,0001 psi’dır. Örnekler, hücre hacimlerine uygun büyüklükte ve parça, toz veya pelet halinde olmalıdır. Hacim ve gerçek yoğunluk ölçümleri ve bir bulamaçtaki katıların yüzdelerinin belirlenmesi uygulamalarında kullanılır.