Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü

İstatistik ve Veri Analizi Programları Başvuru Formu

Üniversitemiz Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü'nün bilimsel araştırmalarda verimliliği artırma adına yürütmüş olduğu proje kapsamında Koordinatörlük bünyesinde istatistik birimi kurulmuştur. Bilimsel araştırmalarda kullanılan istatistik ve veri analizi programlarının üniversitemize kazandırılması ve öğretim elemanlarının kullanımına sunulması, bunun yanında da çeşitli eğitimlerin verilmesi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, yapılan işbirlikleri neticesinde, Nvivo 12 Pro, CMA Meta Analiz, Lisrel programları üniversitemize kazandırılmıştır.

Programların kullanımına ilişkin başvuruda bulunmak için lütfen tıklayınız. 

 

 

.