Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü

Online Eğitimler

 Webinarlar

1- Web of Science Core Collection - Online Eğitim 

2- EBSCO’dan Akademisyenler, Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri için Webinarlar

3- Elsevier ClinicalKey ve UpToDate Online Eğitimi

4- Elseiver- Derginize uluslararası görünürlük kazandırmak ve editoryal süreçler

5- Uluslararası Akademik Dergilerde Yayın Yapmak: Adım Adım Bir Rehber

6- Koronavirus Pandemisinin İslami Finans Endüstrisi Üzerindeki Etkisi

7- Bilimsel Yayın Sürecinde ProQuest Kaynaklarından Yararlanma Yöntemleri

8- Akademik Dürüstlük Semineri (Turnitin ve iThenticate Eğitimi)

9- PoolText ile Bilimsel Yayın Sürecinde Verimliliği Artırma

10- Araştırma Kalitesi ve Performans: InCites & Journal Citation Reports

11-Web of Science Core Collection: Keşif burada başlıyor!​

12-Web of Science Researcher ID & Publons

13- Creative Commons ve Açık Lisanlar

14-Akademik Dergi Yayıncılığı ve İSNAD Atıf Sistemi

15- Elsevier- Uluslararası İşbirliği ve Fon Fırsatları Keşfi

16- Elsevier- Bilimsel Görünürlük ve Etki Artışı

17- Elsevier - Mendeley Soru & Cevap (İleri Seviye)

18- Araştırma Kalitesi ve Performans: InCites & Journal Citation Reports

19- Web of Science Core Collection - Online Eğitim Duyurusu

20- Online Yazar Çalıştayları

21- Online Yazar Çalıştay Serisi-1 (ProQuest Yazar Çalıştayı)

22-Online Yazar Çalıştay Serisi-2 (Web of Science Çalıştayı)

23-Online Yazar Çalıştay Serisi-3 (Springer Nature Yazar Çalıştayı)

24-Online Yazar Çalıştay Serisi-4 (Wiley Yazar Çalıştayı)