Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Lisansüstü Sınavların (Tez Savunma/Doktora Yeterlik/TİK) Danışman Öğretim Üyesi Tarafından Yürütülmesi